RIVM verkent productveiligheid van geneesmiddelen in praktijk

By | 11/11/2022

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een verkenning uitgevoerd naar de invloed van producteigenschappen van geneesmiddelen bij het ontstaan van medicatiefouten. Uit deze verkenning blijkt dat producteigenschappen kunnen leiden tot medicatiefouten, maar dat ook andere factoren een rol spelen. 

Medicatiefouten

De verkenning, die inmiddels gepubliceerd is, bestond uit twee stappen. Uit de eerste stap, een analyse van wetenschappelijke literatuur en meldingen van de IGJ en Bijwerkingencentrum Lareb, bleek dat producteigenschappen, zoals de verpakking, de naam van het geneesmiddel en de toedieningsvorm, een rol kunnen spelen bij medicatiefouten.  

In de tweede stap werden deze resultaten vervolgens besproken met dertien deskundigen van verschillende zorgorganisaties, waaronder apothekers en verpleegkundigen. Zij herkenden de resultaten en gaven aan dat alleen producteigenschappen niet tot medicatiefouten kunnen leiden, maar dat dit afhankelijk is van de context (bijvoorbeeld spoedsituaties of wisseling van personeel).  

Onderzoek

Het onderzoeken van de rol van producteigenschappen bij medicatiefouten is lastig, omdat bij de registratie van medicatie-incidenten de gegevens over het exacte geneesmiddel en de oorzaak van het incident vaak ontbreken. Het betrekken van gebruikers zoals patiënten en zorgverleners bij het ontwerp van geneesmiddelen kan bijdragen aan het verminderen van medicatiefouten als gevolg van producteigenschappen.  

Rapport

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *