Risico op overgevoeligheid bij gebruik Rienso

Binnen een reguliere beoordeling van de voordelen en risico’s van ferumoxytol (Rienso) worden momenteel post-marketing gegevens bestudeerd van ernstige anafylactische reacties, mogelijk samenhangend met dit geneesmiddel.

Behandelaars worden – in afwachting van de afronding van deze beoordeling – gewezen op de risico minimalisatiemaatregelen en waarschuwingen, zoals die zijn opgenomen in de productinformatie voor ferumoxytol.

Patiënten die ferumoxytol gebruiken moeten nauwkeurig gecontroleerd en zo nodig behandeld worden, op tekenen van overgevoeligheidsreacties, tijdens en gedurende minimaal 30 minuten na elke toediening van het geneesmiddel.

Dit schrijft de firma Takeda in een brief, een zogenaamde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gestuurd naar nefrologen, internisten en ziekenhuisapothekers, alsmede alle genoemde specialismes in opleiding.

Ferumoxytol wordt gebruikt voor de behandeling van anemie (laag gehalte aan rode bloedcellen of hemoglobine) die het gevolg is van een tekort aan ijzer bij patiënten met een chronische nieraandoening (langdurige, progressieve verslechtering van de nierfunctie).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) op de hoogte gebracht. Een overzicht van DHPC’s is te vinden op de website van het CBG.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *