Risico op immunotrombocytopenie na prik AstraZeneca

Na een prik met het coronavaccin Vaxzevria (AstraZeneca) is een zeldzaam risico op immunotrombocytopenie (ITP), een ziekte waarbij het eigen afweersysteem de bloedplaatjes aanvalt, vastgesteld. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners en mensen die geprikt worden om alert te zijn op symptomen van ITP na een prik met Vaxzevria.

In zeer zeldzame gevallen is na vaccinatie met Vaxzevria een sterke daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) gezien, soms in combinatie met bloedingen. Er waren ernstige gevallen, enkele met een dodelijke afloop. De meeste gevallen kwamen voor binnen de eerste vier weken na de prik.

Vooral bij mensen die eerder ITP hadden, is het belangrijk om vóór vaccinatie met Vaxzevria een goede afweging te maken van de risico’s van een sterke daling van het aantal bloedplaatjes. Wanneer deze mensen toch Vaxzevria krijgen wordt aangeraden om na vaccinatie het aantal bloedplaatjes in het bloed te controleren.

Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA stelt dat ITP een zeer zeldzame bijwerking is van het coronavaccin Vaxzevria. Op aanbeveling van het comité is deze aandoening als nieuwe bijwerking toegevoegd aan de productinformatie van het vaccin. Medicijnautoriteit CBG maakt deel uit van dit comité.

Advies aan zorgverleners

  • Heeft uw patiënt een voorgeschiedenis van een trombocytopenische aandoening, waaronder immunotrombocytopenie? Controleer deze persoon actief op het aantal bloedplaatjes in het bloed. Maak een goede afweging van de risico’s en besluit of het verstandig is om te vaccineren met Vaxzevria.
  • Heeft u iemand geprikt met Vaxzevria? Wees dan alert op tekenen en symptomen van trombocytopenie.

ITP is opgenomen in de productinformatie (SmPC) en bijsluiter als nieuwe bijwerking.

Advies aan patiënten

  • Bent u geprikt met Vaxzevria en ervaart u een of meer van de onderstaande klachten die kunnen voorkomen bij trombocytopenie? Roep dan direct medische hulp in.
    • Spontane bloedingen
    • Blauwe plekken
    • Rode/paars puntvormige bloedinkjes op de huid buiten de prikplek

Brief met risico-informatie

De firma AstraZeneca heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De DHPC is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar de volgende zorgverleners (in opleiding): GGD-artsen, huisartsen, internisten en hematologen.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen tijdens de gehele levenscyclus van een medicijn wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *