Risico op (hersen)infarct na stopzetten van behandeling met Xagrid (anagrelide)

Patiënten kunnen stollingsproblemen krijgen na plotseling stoppen van een behandeling met anagrelide hydrochloride (Xagrid). Dit komt doordat het aantal bloedplaatjes na stoppen van de behandeling weer snel toeneemt. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om de behandeling met anagrelide niet abrupt te stoppen.

Anagrelide

Anagrelide wordt gebruikt voor verlaging van het aantal bloedplaatjes bij patiënten met essentiële trombocytose (ET). Het medicijn is voor patiënten die hun bestaande behandeling niet goed verdragen of bij wie deze niet goed werkt. Uit onderzoek blijkt dat sommige patiënten stollingsproblemen krijgen na plotseling stoppen van de behandeling met anagrelide. Soms kan dit ernstig zijn, bijvoorbeeld een herseninfarct. De stollingsproblemen komen doordat het aantal bloedplaatjes na stoppen van de behandeling weer snel stijgt naar het aantal van vóór de behandeling, of nog hoger.

Advies aan zorgverleners

  • Vermijd abrupt stoppen van de behandeling met anagrelide hydrochloride;
  • Controleer regelmatig het aantal bloedplaatjes in het geval van een onderbreking of stopzetting van de behandeling;
  • Geef advies aan patiënten over hoe zij vroege tekenen van stollingsproblemen, zoals een herseninfarct, kunnen herkennen. Geef aan dat patiënten medische hulp moeten zoeken als er symptomen optreden.

Brief met risico-informatie

De firma Shire Pharmaceuticals Ireland Limited heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar internisten met specialisatie hematologie en ziekenhuisapothekers  (alle genoemde zorgverleners ook in opleiding).

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *