Risico op doseringsfouten bij gebruik van noradrenaline

Recent zijn meerdere noradrenalineproducten geregistreerd, in verschillende concentraties en toedieningsvormen. Hieronder ook kant-en-klare (“ready to use”) producten. In april komt het eerste kant-en-klaarproduct met noradrenaline op de markt. Voorheen was er één toedieningsvorm op de markt: een concentraat dat verdund moet worden. De verandering zorgt voor een groter risico op doseringsfouten. Medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners om voor gebruik van noradrenaline eerst te controleren of het product verdund moet worden of niet.

Noradrenaline

Noradrenaline wordt gebruikt als noodmaatregel voor het herstellen van de bloeddruk in gevallen waarbij de bloeddruk plotseling is gedaald (acute hypotensie).

Nieuwe toedieningsvorm noradrenaline-oplossing Sinora

De eerste kant-en-klare producten die op de markt komen, zijn Sinora 0,1 mg/ml en 0,2 mg/ml oplossing voor infusie. Verdun deze producten niet.

Advies aan zorgverleners

  • Spreek als arts met uw apotheker af welke vorm u wilt gebruiken en overleg over een eventuele wijziging in concentratie of toedieningsvorm.
  • Controleer bij gebruik van noradrenaline altijd de concentratie en of het product wel of niet verdund moet worden.
  • Gaat het om de gebruiksklare variant van het medicijn? Verdun het product niet.
  • Monitor de patiënt nauwlettend gedurende de behandeling. Let hierbij specifiek op de bloeddruk.
DHPC Sinora

Brief met risico-informatie

De firma Sintetica GmbH heeft over dit onderwerp een brief verstuurd, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het CBG en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar anesthesiologen, ziekenhuisapothekers en intensivisten, allen ook in opleiding.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.

Documenten

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *