Rimegepant bij migraineaanvallen

In Nederland hebben twee miljoen mensen regelmatig last van migraine. Naast preventieve medicatie gebruikt een groot deel van deze patiënten ook geneesmiddelen voor de acute behandeling van een migraineaanval. Daarbij zijn de triptanen, naast paracetamol en NSAID’s, de hoeksteen van de therapie.

Deze middelen werken echter niet bij iedereen of geven bijwerkingen, en soms zijn ze gecontra-indiceerd. Een nieuw geneesmiddel met een ander werkingsmechanisme kan dan eventueel uitkomst bieden.

Rimegepant

Rimegepant is de eerste in Nederland geregistreerde ‘gepant’ behorend tot de groep ‘calcitonin gene-related peptide’ (CGRP)-antagonisten. De vraag is of rimegepant een aanvulling is op de klassieke, in de richtlijn opgenomen geneesmiddelen voor de acute behandeling van een migraineaanval.

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Het percentage patiënten dat bij gebruik van rimegepant 2 uur na een migraineaanval pijnvrij is, ligt significant hoger dan bij placebo. Het ‘number needed to treat’ is 10 tot 13.

•   In een netwerk meta-analyse met alleen indirecte vergelijkingen lijkt deze effectiviteit echter lager te zijn dan die van de meeste triptanen.

•    Bij het gebruik van rimegepant zijn tot op heden geen cardiovasculaire bijwerkingen gerapporteerd. In tegenstelling tot de triptanen is rimegepant niet gecontra-indiceerd bij cardiovasculaire aandoeningen.

•   Gebruik van rimegepant bij migraineaanvallen is aangewezen als alternatief voor paracetamol, NSAID’s of triptanen, als deze middelen onvoldoende effectief zijn, gecontra-indiceerd zijn of hinderlijke of ernstige bijwerkingen hebben.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *