Rijksbegroting: uitgaven openbare farmacie stabiel

By | 22/09/2016

De uitgaven aan geneesmiddelen in de openbare farmacie zijn stabiel voor de komende jaren. Dit blijkt uit de begroting van VWS voor 2017 die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Waar in de extramurale farmacie het budget onder controle is, voorziet minister Schippers in de ziekenhuiszorg een sterke groei in uitgaven van geneesmiddelen. Middels maatregelen in de eerder gepubliceerde geneesmiddelenvisie tracht zij de kosten voor innovatieve geneesmiddelen te beheersen en zo deze medicijnen voor patiënten toegankelijk te houden. Voor het uitvoeren van de visie geneesmiddelen is er vanaf 2017 een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd.

Ook is er opnieuw € 2,8 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleringsprogramma voor competentieontwikkeling openbaar apothekers (StiPCO). Deze kwaliteitsimpuls maakt de huidige generatie openbaar apothekers klaar voor de veranderingen in het beroep en waarborgt dat zij bekwaam zijn en blijven in het verlenen van farmaceutische patiëntenzorg.

Het kabinet zet het laatste regeringsjaar tevens in op een versterking van zorg in de buurt door meer geld voor wijkverpleegkundigen uit te trekken. Ook de voorgenomen bezuiniging van een half miljard op ouderen- en gehandicaptenzorg wordt geschrapt. Daarnaast gaat de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning die chronisch zieken vanuit de gemeenten ontvangen omlaag. Eerder maakte het kabinet reeds bekend dat het eigen risico in 2017 gelijk blijft op € 385.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *