Resultaten Monitor biologische geneesmiddelen

By | 19/04/2021

De Monitor biologische geneesmiddelen is afgerond. Ongeveer de helft (52,8%) van de deelnemers heeft tenminste één bijwerking ervaren bij een biological. Het vaakst werden injectieplaatsreacties gemeld, gevolgd door infecties en huidreacties. Patiënten gaven aan infecties als meest belastend te ervaren.

Vragenlijst bijwerkingen

Tussen 2017 en 2020 deden er 1.382 patiënten uit negen ziekenhuizen mee en hebben zij samen 9.370 vragenlijsten ingevuld. Patiënten met immuungemedieerde inflammatoire aandoeningen kregen iedere twee maanden een online vragenlijst. Hierin werd gevraagd naar het biologisch geneesmiddel dat zij gebruikten en of er bijwerkingen optraden.

Monitor biologische geneesmiddelen

Hieronder zijn de algemene resultaten en resultaten per ziektebeeld te zien.

Lareb Intensive Monitoring

  • Meer informatie (en uitkomsten) kunt u hier vinden.
Author: Lareb

Lareb, het Nederlands Bijwerkingencentrum, is het Nederlandse kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid. Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: onze databank. Zo bewaakt Lareb de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *