Resultaten laatste FTO-peiling tonen verslechtering kwaliteit FTO

De kwaliteit van het farmacotherapieoverleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers neemt af. Dit is een zorgwekkende conclusie uit de laatste FTO-peiling uitgevoerd door apotheker en sectorcoördinator Kwaliteit en Doelmatigheid Marjorie Nelissen van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

“Deze afname kan leiden tot een verslechtering van het voorschrijfbeleid van geneesmiddelen en daarmee ook tot een verslechtering van de kwaliteit van de farmacotherapeutische zorg voor de patiënt,” aldus Nelissen.

FTO-groepen voor betere samenwerking tussen huisarts en apotheker

Vrijwel alle Nederlandse huisartsen en apothekers zijn aangesloten bij een FTO-groep. In Nederland zijn ongeveer 850 FTO-groepen van huisartsen en apothekers actief. Het merendeel van deze groepen bestaat uit huisartsen en apothekers, en soms schuiven andere zorgverleners aan. FTO-groepen die op het hoogste niveau functioneren, bespreken het voorschrijfbeleid van de individuele deelnemers aan de hand van cijfers, maken regelmatig afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid en evalueren deze afspraken.

Het IVM ondersteunt FTO-groepen om de kwaliteit van de overleggen én de samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren. Uit de recente IVM-peiling (november 2021) blijkt dat nog maar 50% van de FTO-groepen op de hoogste kwaliteitsniveaus (niveau 3 en 4) functioneren. Dit is een verontrustende conclusie en een afname van 10% ten opzichte van de laatste peiling in 2011. De peiling laat verder zien dat bij ruim 60% van de FTO-groepen in 2021 minstens de helft van de bijeenkomsten digitaal plaatsvond. Mogelijk is dit een blijvende ontwikkeling voor de toekomst.

Oproep voor andere manier van accreditatie

Het IVM vindt de afname in kwaliteit van het FTO zorgelijk en pleit voor meer aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit. Bijvoorbeeld door meer de inhoud en ook het niveau van het FTO te laten meewegen bij de accreditatie van het FTO. Momenteel gebeurt dit namelijk vooral aan de hand van aanwezigheid van de deelnemers en verslaglegging door de Erkend Kwaliteitsconsulenten (EKC).

Ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op toename kwaliteit FTO

Nelissen stelt dat het kwaliteitsverlies ook effect heeft op het maken en evalueren van afspraken over het optimaliseren van het voorschrijfbeleid. Niet alleen de huisartsen en apothekers spelen een rol. Ook zorgverzekeraars kunnen meer inzetten op de kwaliteit van het FTO volgens Nelissen. Bijvoorbeeld door het belonen van FTO-groepen op het hoogste niveau, of door minder goed functionerende groepen actief te laten begeleiden. Ook regelmatige monitoring van de kwaliteit van het FTO kan zinvol zijn. Dit geeft niet alleen een kwaliteitsimpuls, maar leidt uiteindelijk ook tot een beter voorschrijfbeleid en besparing op zorgkosten. Het IVM gaat om die reden begin juni met de zorgverzekeraars in gesprek.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *