Resultaten eerste fase-III studie: Avastin® in adjuvante setting coloncarcinoom

De resultaten van de eerste fase-III studie met bevacizumab bij de vroege behandeling van het coloncarcinoom, beter bekend als de NSABP C-08 studie, zijn bekend gemaakt tijdens de 45e ASCO meeting (the American Society of Clinical Oncology) in Orlando. De studie evalueerde het gebruik van bevacizumab plus chemotherapie (FOLFOX) voor de behandeling van het coloncarcinoom na chirurgie (adjuvante therapie) in vergelijking met chemotherapie alleen.

De studie laat zien dat de toevoeging van bevacizumab aan chemotherapie niet geleid heeft tot een significant verschil in de overall ziektevrije overleving (DFS). In het eerste jaar van de behandeling met bevacizumab was er echter een significante verbetering te zien van de ziektevrije overleving. Deze verbetering verminderde tijdens de verdere duur van de studie.

“De kans dat de kanker terugkwam nam met 40% af gedurende het jaar dat de patiënten Avastin ontvingen. Echter, deze verbetering ten opzicht van chemotherapie alleen verminderde geleidelijk tijdens de duur van de studie”, aldus Norman Wolmark M.D., voorzitter NSABP (National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project). Om de studieresultaten op een juiste wijze te kunnen interpreteren zijn vervolgstudies nodig.

Tijdens de studie werd het veiligheidsprofiel van Avastin bevestigd. Een grondige analyse van de data laat geen bewijs zien dat de kanker sneller of agressiever terugkomt nadat de bevacizumab-therapie was gestopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *