Reserveer Sabril granulaat voor behandeling jonge kinderen

By | 18/10/2022

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert apothekers en andere zorgverleners om Sabril granulaat te reserveren voor de behandeling van jonge kinderen. Dit in verband met een tekort aan Sabril tabletten (vigabatrine) in Nederland.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft toestemming gegeven de tabletten uit het buitenland te halen. Apothekers dienen gebruik te maken van deze toestemming om tabletten uit het buitenland te halen, al dan niet via een groothandelaar (zie het tekortenbesluit Staatscourant 2022, 25910 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)). Zet het granulaat dus niet als substitutiemogelijkheid voor de tabletten in.  

Advies College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het CBG adviseert zorgverleners het granulaat alleen in te zetten voor patiënten voor wie tabletten niet geschikt zijn. Daardoor blijft het granulaat beschikbaar voor de behandeling van jonge kinderen, voor wie geen alternatief op de markt is. Het CBG vraagt ook aan artsen om granulaat alleen voor te schrijven aan patiënten voor wie tabletten niet geschikt zijn. Dat zijn vooral jonge kinderen.

Oorzaak tekort

De leveringsproblemen met Sabril 500 mg filmomhulde tabletten (RVG 13707) komen door problemen bij het maken van de werkzame stof vigabatrine. Het tekort duurt waarschijnlijk tot 1 april 2023. Om toekomstige tekorten zoveel mogelijk te voorkomen, maakt de fabrikant nu gebruik van een extra leverancier voor de werkzame stof. IGJ en CBG blijven in nauw contact met de fabrikant van dit medicijn en volgen de ontwikkelingen in de markt.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *