Regiogrenzen LSP vervallen vanaf 5 april 2022

By | 25/03/2022

De regiobegrenzing van het Landelijk Schakelpunt (LSP) vervalt per 5 april 2022. Dat maakt landelijke uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk. Apothekers kunnen voor de behandeling van hun patiënten medicatieverstrekkingen uitwisselen met andere zorgverleners van die patiënten. Ook buiten de eigen regio, zonder daarvoor aanvullende administratieve handelingen te verrichten.

Landelijk Schakelpunt

Het LSP wordt door apothekers gebruikt voor het delen en raadplegen van belangrijke gezondheidsgegevens. Ook huisartspraktijken, ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, GGZ-instellingen, VVT-organisaties, ambulancezorg en de Jeugdgezondheidszorg maken in toenemende mate gebruik van deze infrastructuur.

Jaarlijks verzenden zij gezamenlijk bijna een miljard berichten via het LSP. Om gegevens te kunnen delen met zorgverleners uit andere regio’s moeten apothekers tot op heden nog een aanvraag indienen om één of meer regiogrenzen te laten vervallen.

Zorgverleners geven aan dat het niet kunnen beschikken over gegevens het leveren van goede zorg belemmert. Gedurende de coronapandemie werd bij de verplaatsing van patiënten eens te meer aangetoond dat het van belang is om te kunnen beschikken over belangrijke medische informatie.

Medicatiedossier

Het vervallen van de regiogrenzen zorgt voor een actueler en volledig medicatiedossier en sluit aan bij het programma Medicatieoverdracht en VIPP Farmacie: www.samenvoormedicatieoverdracht.nl

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *