Reductie verpakkingsgrootte en waarschuwing in productinformatie methotrexaat

De verpakkingsgrootte van methotrexaat wordt gereduceerd en er komt een prominentere waarschuwing in de productinformatie. Deze wijzigingen heeft het CBG bewerkstelligd en zijn onderdeel van een totaalpakket aan concrete maatregelen en adviezen om de kans op doseerfouten met methotrexaat zo klein mogelijk te maken.
De maatregelen zijn het resultaat van een overleg op initiatief van de KNMP samen met koepels van zorgverleners en het CBG. Per jaar worden ruim vijftigduizend patiënten, veelal met succes, behandeld met een wekelijkse dosis methotrexaat.

Hier staat echter tegenover dat er de afgelopen twee jaar dertien ongevallen hebben plaatsgevonden met methotrexaat, veelal door een onjuist doseerregime. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) had de beroepsgroepen verzocht met passende maatregelen te komen.

Artsen schrijven methotrexaat vooral voor bij reumatoïde artritis, de huidaandoening psoriasis en de ziekte van Crohn (een darmziekte). Dit in een dosering van eenmaal per week. Met methotrexaat worden hierbij uitstekende resultaten behaald. Dit wordt benadrukt door dermatologen en reumatologen. Daarnaast wordt het soms bij kanker gebruikt in een dosering van eenmaal per dag. Door verschillende oorzaken in de hele zorgketen hebben er sinds 2007 dertien ongevallen plaatsgevonden met methotrexaat, waarvan zes met dodelijke afloop. De meeste problemen zijn ontstaan door verwisseling van eenmaal per week met eenmaal per dag. Bij dagelijks gebruik hoort methotrexaat echter slechts een korte periode achter elkaar ingenomen te worden, in tegenstelling tot bij wekelijks gebruik.

Het CBG heeft in goed overleg met de firma’s die methotrexaattabletten in de handel brengen de verpakking en de bijsluiter van methotrexaattabletten aangepast. De volgende waarschuwing wordt vanaf nu vermeld: “Let op! Bij reuma/psoriasis eenmaal per week innemen!” Iedereen die bij het afleveren en het toedienen van de methotrexaattabletten betrokken is, zal dan nog eens op de gebruikelijke dosering van eenmaal per week bij reuma en psoriasis geattendeerd worden. Overigens zal in de patiëntenbijsluiter worden vermeld, dat de methotrexaattabletten wèl verspreid over meerdere momenten van de dag (op die ene dag in de week) mogen worden ingenomen. Een dergelijke wijze van innemen is niet ongebruikelijk. Daarnaast zullen de verpakkingsgroottes worden verkleind, om onbedoeld foutief (te vaak) gebruik eerder aan het licht te brengen. De verpakkingsgrootte bij 2,5 mg sterkte wordt 30 stuks, de verpakkingsgrootte bij 10 mg sterkte wordt 10 stuks.

Er is al begonnen met het in de handel brengen van bovengenoemde aangepaste verpakkingen. Wel kan het enige tijd duren voordat deze verandering helemaal is gerealiseerd. Een goede voorlichting en begeleiding door alle zorgverleners in de keten blijft dan ook gewenst. De andere maatregelen en aanbevelingen die de koepels hebben afgesproken beogen dat te realiseren.

Meer informatie:
Voor het volledige persbericht van de KNMP, de uitkomsten van het disciplinair overleg en de adviezen van de KNMP aan apothekers, zie www.knmp.nl/knmp-vandaag/nieuws-publicaties/persberichten-knmp/bewaking-rondom-recept-methotrexaat-aangescherpt-1/view.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *