Rechter wijst verzoek Brocacef tot opschorting groothandelsverbod af

By | 16/09/2016

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft 15 september 2016 uitspraak gedaan inzake het verzoek om een voorlopige voorziening van Brocacef tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Deze procedure betreft het groothandelsverbod, zoals gesteld door de ACM als voorwaarde voor de overname door Brocacef Groep van Mediq Apotheken Nederland. Brocacef verzocht de rechtbank het groothandelsverbod op te schorten tot de definitieve uitspraak in de bodemprocedure. Die definitieve uitspraak wordt op zijn vroegst over een jaar verwacht en Brocacef moet de desbetreffende contracten nu reeds beëindigen.

De rechter heeft het groothandelsverbod niet op de inhoud getoetst, maar slechts geoordeeld dat er geen spoedeisend belang is om de zaak nu al te behandelen. Brocacef betreurt deze uitspraak ten zeerste en wacht de verdere motivatie van de uitspraak, die begin oktober 2016 volgt, af.

Eén van de voorwaarden die de ACM heeft gesteld aan de overname van Mediq Apotheken Nederland, is dat Brocacef alle banden met een aantal franchisenemers en partners moet verbreken. De betreffende apotheken mogen geen franchisenemer of partner bij BENU Apotheek, de merknaam van de apotheekketen van Brocacef, meer zijn en dus ook niet meer samen met BENU Apotheek onderhandelen met zorgverzekeraars. Door het bestreden groothandelsverbod mogen deze franchisenemers en partners tevens voor een periode van twee jaar na beëindiging van het groothandelscontract geen groothandelsdiensten bij Brocacef afnemen.

Brocacef stelt zich op het standpunt dat de (vrije) keuze voor deze apothekers in het aantal groothandels hierdoor wordt beperkt, wat negatieve invloed kan hebben op de onderhandelings- en concurrentiepositie van deze apotheken. Dit zou uiteindelijk ook negatieve effecten kunnen hebben voor zorgconsumenten, bijvoorbeeld op het gebied van kosten en beschikbaarheid van medicijnen.
Brocacef is ook een bodemprocedure gestart tegen de ACM, inzake de juistheid van het groothandelsverbod. Zolang deze zaak onder de rechter is verstrekt Brocacef hierover geen aanvullende inhoudelijke informatie.

Author: Brocacef

Brocacef Groep, gevestigd in Maarssen is een groep van ondernemingen, actief op het gebied van de gezondheidszorg. Naast de distributie van geneesmiddelen en medische producten, ontwikkelt en implementeert Brocacef Groep apotheek- en farmaceutische zorgconcepten. Brocacef Groep is onderdeel van de PHOENIX group in Mannheim en van Celesio AG, gevestigd in Stuttgart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *