Recall Toujeo Solostar 300 E/ml voorgevulde pen 1,5 ml

By | 09/03/2020

Sanofi-Aventis Netherlands b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Toujeo Solostar 300 E/ml voorgevulde pen van 1,5 ml (ZI-nummer 16145410) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.

De recall betreft uitsluitend charge 9F438A met expiratiedatum 30 november 2021. De charge is gedistribueerd vanaf 4 november 2019.

Reden recall

De reden voor de recall is dat een deel van de verpakkingen van charge 9F438A een onjuiste serialisatiecode draagt. Bij een onjuiste code verschijnt dan na scannen de aanduiding ‘gratis monster’.

De voorgevulde pen in de verpakking is in orde, zodat er geen gevaar is voor de patiënt. Om echter verwarring en onterechte meldingen van vervalsingen te voorkomen worden de in de apotheek aanwezige verpakkingen teruggeroepen.

Andere charges van de Toujeo Doublestar 300 E/ml voorgevulde pen van 3 ml (ZI-nr. 16798074) zijn niet bij de recall betrokken.

Lees de brief van Sanofi-Aventis

Apothekers wordt verzocht om:

  1. De voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen Toujeo Solostar 300 E/ml voorgevulde pen 1,5 ml, charge 9F438A, en deze indien aanwezig in quarantaine te plaatsen;
  2. Alle aanwezige verpakkingen uiterlijk 30 april 2020 via de groothandel te retourneren aan Sanofi-Aventis. Alle ontvangen verpakkingen zullen worden gecrediteerd.

Beschikbaarheid

Door deze recall wordt geen beschikbaarheidsprobleem verwacht. Er is een vervangende charge beschikbaar (charge 0F520A, exp. 3/2022).

Meer weten

Bij vragen kunt u contact opnemen met Sanofi-Aventis Netherlands b.v. via 020-2454000 of per e-mail via Dubravka.arandjelovic@sanofi.com. Ook kunt u contact opnemen met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl, tel. 070 37 37 370.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *