Recall glycopyrroniumbromide tablet 1 mg Pharmaline

By | 07/08/2019

Pharmaline b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten met onmiddellijke ingang om glycopyrroniumbromide tabletten van 1 mg terug te roepen op patiëntniveau.

Het betreft tabletten met ZI-nummer 15939669. De recall betreft uitsluitend de charge C277-000281831. Deze charge is uitgeleverd in de periode van 29 augustus 2018 en 13 november 2018.

Reden recall

De reden voor de recall is een te hoge gehaltespreiding van de tabletten onderling. Vanwege de kwetsbare patiëntengroep wordt de betreffende charge teruggeroepen op patiëntniveau.

Alleen apotheken die de betrokken charge bij Pharmaline hebben besteld in de uitleverperiode ontvangen de recallbrief van Pharmaline.

Benaderde apothekers wordt verzocht om:

  1. De voorraad te controleren op aanwezigheid van verpakkingen glycopyrroniumbromide tabletten 1 mg van Pharmaline uit de genoemde charge en deze in quarantaine te plaatsen;
  2. Na te gaan bij patiënten of zij een verpakking uit de genoemde charge in hun bezit hebben, en zo ja, deze om te ruilen voor een niet bij deze recall betrokken product;
  3. Alle verpakkingen, indien aanwezig, te retourneren aan Pharmaline b.v. De firma heeft hiertoe een speciaal verantwoordingsformulier ter beschikking gesteld.

Beschikbaarheid

Door de recall wordt geen beschikbaarheidsprobleem verwacht.

Patiëntencontact

Om uw patiënten snel te kunnen opsporen heeft de SFK een search klaargezet.

Ter voorbereiding op uw persoonlijk contact met de patiënt heeft de KNMP een voorbeeldbrief opgesteld.

Meer weten

Bij vragen kunt u contact opnemen met Pharmaline b.v. via 0541585600 of met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl, tel. (070) 37 37 370.

Lees het bericht van IGJ

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *