Reactie Zorginstituut op kort geding abemaciclib (Verzenios®)

Een fabrikant heeft een kort geding aangespannen tegen Zorginstituut Nederland over pakketadvies abemaciclib (Verzenios®). Het gaat om een aanvullende behandeling voor mensen met een vroege vorm van borstkanker. De rechter heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven over het pakketadvies van het Zorginstituut. De rechter heeft alleen geconcludeerd dat het pakketadvies op een aantal onderdelen onvoldoende onderbouwd is. Het Zorginstituut gaat daarom een herbeoordeling doen.

Beoordeling Zorginstituut: geen meerwaarde voor patiënten

Dit is een korte reactie van het Zorginstituut op het vonnis van de rechter: in ons rapport hebben wij geconcludeerd dat abemaciclib voor deze patiëntengroep niet in aanmerking komt voor het basispakket van de zorgverzekering, omdat de behandeling geen meerwaarde heeft voor patiënten. Dat heet: de behandeling zorgt niet voor een hogere overlevingskans, maar gaat wel gepaard met ernstige bijwerkingen. Onze conclusies zijn onderschreven door de onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en is in lijn met de conclusies van de Commissie BOM van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO). Zij zien geen meerwaarde in de behandeling. Dat betekent dat abemaciclib in de behandelpraktijk geen plek heeft en dat artsen het middel ook niet willen voorschrijven voor deze patiënten.

Oordeel rechter: aanvullende motivering is nodig

De rechter heeft geoordeeld dat het Zorginstituut het advies op onderdelen onvoldoende heeft gemotiveerd. Dit betekent niet dat de conclusies onterecht zijn. We zijn blij dat de rechter niet onze keuzes ter discussie stelt, maar alleen de onderbouwing daarvan. Het Zorginstituut gaat niet in hoger beroep tegen dit vonnis.

Vervolg: Zorginstituut start herbeoordeling

Het Zorginstituut gaat een herbeoordeling van abemaciclib starten. De fabrikant claimt dat abemaciclib meerwaarde heeft voor deze patiënten. Het is aan de fabrikant om dat met data aan te tonen. Zij krijgen dan ook de gelegenheid om nieuwe data aan te leveren. Het is niet uitgesloten dat we met de nieuwe data uitkomen op dezelfde conclusies. Het Zorginstituut zal een volledige heroverweging maken en kan niet vooruitlopen op de conclusies van de herbeoordeling.

Meer informatie

Author: Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten die per 1 januari 2015 is vervangen door de Wet Langdurige Zorg. Het Zorginstituut neemt een onafhankelijke positie in tussen het minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *