Reactie NZa op Zorgvisie artikel

In een artikel in Zorgvisie magazine uiten een paar zorgaanbieders stevige kritiek op de zorginkoop door zorgverzekeraars. Ze wijzen daarbij expliciet op de rol die de NZa volgens hen zou moeten hebben.

Wij herkennen ons niet in het beeld dat over ons wordt geschetst en we vinden het jammer dat we niet inhoudelijk op het artikel konden reageren. Het doet absoluut geen recht aan onze medewerkers van toezicht en handhaving die zich met hart en ziel in zetten voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen in Nederland.

Lees verder via: Reactie NZa op Zorgvisie artikel

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *