Reactie naar aanleiding van media aandacht over antidepressiva

Meldingen van een mogelijke relatie tussen agressie bij het gebruik van antidepressiva zijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bekend. Op basis van een signaal van Lareb in 2009 heeft het CBG besloten dat wij de mogelijke relatie tussen agressie en antidepressiva nauwlettend zullen volgen met het doel artsen en patiënten zo goed mogelijk te informeren. 

In de berichtgeving is sprake van moeilijk te begrijpen bijsluiters. Het CBG vindt dat de leesbaarheid van bijsluiters verbeterd kan worden. Wij zijn daar al enige tijd actief aan bezig onder andere in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Voor meer informatie zie www.debegrijpelijkebijsluiter.nl.

Over het CBG

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens. Hierbij neemt het CBG een prominente positie in op de Europese markt van toelatingsautoriteiten. De bescherming van de volksgezondheid is het zwaartepunt in de opdracht van het CBG. Het CBG streeft naar maximale transparantie van zijn processen. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling, registratie en bewaking van geneesmiddelen ligt bij het College dat bestaat uit artsen, apothekers en wetenschappers. Het College heeft een zelfstandige bevoegdheid om besluiten te nemen over de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen. De werkwijze en verantwoordelijkheden van het College zijn vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. De leden van het College worden in hun werk ondersteund door de ruim 220 medewerkers van het Agentschap CBG. Het Agentschap is als onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het College en de coördinatie van de geneesmiddelenbewaking in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *