Reactie KNMP departement Den Haag inzake uitspraak DCA versus KNMP Den Haag e.a.

Het KNMP departement Den Haag is teleurgesteld over de uitspraak inzake het door haar gevoerde kort geding tegen de samenwerking tussen Vitea en DCA.

Wel zien wij voldoende aangrijpingspunten in deze uitspraak die ons sterken in onze mening dat deze vorm van samenwerking de toets van het recht niet kan doorstaan en op gespannen voet staat met een goede en rechtens juiste verlening van (farmaceutische) zorg.

Wij zullen in een bodemprocedure, waar meer de focus kan liggen op het leveren van bewijs in deze vrij omvangrijke zaak, de procedure tegen Vitea en DCA voortzetten, temeer daar onze grieven voor een groot gedeelte principieel van aard zijn.

In dit kader is eveneens van belang dat wij nog in afwachting zijn van stukken van zowel de Nza als de Inpectie (IGZ).

De heer H.H. van der Meer, woordvoerder en voorzitter KNMP departement Den Haag en omstreken

One thought on “Reactie KNMP departement Den Haag inzake uitspraak DCA versus KNMP Den Haag e.a.

 1. A. Jansen

  Achterhoede gevecht van de KNMP en Departement Den Haag. Men blijft procederen tegen de verkeerde partij.

  Per 2011 vrije prijzen en Ketenzorg met Functionele Bekostiging en wijziging aanspraak met daar bovenop de prestatie bekostiging allen in de uitleg die VWS en NZa daaraan geven. En die uitleg wijkt 180 graden af van de uitleg die elders in de Wereld aan deze vorm van bekostiging wordt gegeven.

  Zo moet bijvoorbeeld Prestatiebekostiging moet in de uitleg van NZa/VWS een grotere bezuiniging opleveren dan de huidige wijze van budgettering.

  Dat moet zelfs de KNMP aan het denken zetten.

  In de Ketenzorg naar Model NZa/VWS wordt gewerkt met een Hoofdaannemer en bijbehorende Onderaannemers. Prijs per patiënt per jaar, inclusief geneesmiddelen en alle overige zorg die bij de aandoening hoort volgens de richtlijnen/protocollen/aanspraken.

  Hoe ziet de KNMP dan de economische belangenverstrengeling tussen de diverse Onderaannemers en de Hoofdaannemer?

  Die is er niet. VWS en NZa gaan uit van het wat en niet van het wie. Compartimenten en domeindenken moet worden verlaten; lumpsum per patiënt, per aandoening per jaar.

  Handhaving van de Geneesmiddelenwet is wel een serieuze optie. Van het een komt immers het ander. De Kort Geding Rechter legt het de KNMP en het Department Den Haag in de mond. Een wijze raad van deze Rechter, maar helaas blijkbaar tegen dovemansoren gesproken.

  De KNMP moet dan wel durven procederen tegen de Overheid en laat de KNMP nog immer na.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *