Rapport Gezonde Scepsis ondeugdelijk

In een brief aan de Inspectie voor Gezondheidszorg roept Nefarma de dienst op gezien de ontstane commotie snel met een reactie te komen op de wijze waarop Gezonde Scepsis in een rapport over ziektebeeldinformatie de bestaande normen heeft toegepast.

In de brief zet Nefarma nauwgezet uiteen waarom ze van mening is dat de toepassing van de geldende normen en regels door Gezonde Scepsis onjuist is. Wel noemt Nefarma onderzoek naar goede toepassing van de normen en regels ‘in het belang van de sector’. “Belangrijke voorwaarde is wel dat een dergelijk onderzoek op deugdelijke wijze wordt uitgevoerd en de regels conform de toelichting en rechtspraak worden toegepast in de beoordeling. Ook staat Nefarma open voor gefundeerde kritiek en suggesties ter verbetering. Helaas worden die door dit rapport niet geboden.”

Nefarma verwijt Gezonde Scepsis onder meer een eigen normenkader aan te leggen, jurisprudentie verkeerd uit te leggen en de bestaande normen ‘pertinent onjuist’ te formuleren. De wijze waarop Gezonde Scepsis dit rapport in de publiciteit heeft gebracht, noemt Nefarma ‘verwerpelijk en schaamteloos’.

“Nefarma kan zich niet aan de stellige indruk onttrekken dat Gezonde Scepsis met dit ondeugdelijke rapport het vooropgezette doel heeft nagestreefd om de farmaceutische industrie in een kwaad daglicht te stellen en zo imagoschade te berokkenen”, schrijft de organisatie aan de Inspectie. “Nefarma neemt echter aan dat uw Inspectie prudent met zijn verantwoordelijkheid zal omgaan op basis waarvan wij uw meningsvorming over dit rapport met belangstelling tegemoet zien.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *