Raad van State: boete voor Dokteronline terecht

De IGJ heeft in 2017 en 2018 terecht twee boetes opgelegd aan het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de website Dokteronline.com. De boetes waren voor het te koop aanbieden van geneesmiddelen aan Nederlandse patiënten. Dat heeft de hoogste bestuursrechter (de Raad van State) bepaald.

De Raad oordeelde, net als de rechtbank eerder, dat via de website Dokteronline.com reclame gemaakt werd voor receptgeneesmiddelen en geneesmiddelen waarvoor in Nederland geen handelsvergunning was verleend. Ook werden deze geneesmiddelen aan Nederlandse patiënten te koop aangeboden.

Het is verboden om publieksreclame te maken voor uitsluitend op recept (UR) geneesmiddelen, dit mag ook niet voor geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Daarnaast was het bedrijf niet bevoegd om geneesmiddelen aan te bieden die uitsluitend op recept of in de apotheek verkocht mogen worden. Als laatste beschikte het bedrijf voor haar website niet over het benodigde EU-logo, dat nodig is voor de online verkoop in Nederland. 

Risico voor patiënten

De boetes bedragen respectievelijk €102.000 en €12.000. Het bedrijf was van mening dat zij zich wel aan regels had gehouden, omdat zij gebruik had gemaakt van (buitenlandse) artsen en apothekers, die via Dokteronline een rol konden spelen. De IGJ heeft de boetes opgelegd vanwege het risico voor Nederlandse patiënten die door deze website werden verleid om geneesmiddelen te bestellen zonder dat daar een Nederlandse arts of apotheker bij betrokken was of omdat sprake was van geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning was verleend.  

Curaçao

Bijzonder aan de zaak is dat dit de eerste keer is dat de rechter heeft beslist dat de Nederlandse Geneesmiddelenwet van toepassing kan zijn bij een website van een in het buitenland gevestigde onderneming (het internetbedrijf was gevestigd op Curaçao).

Volgens de rechter is het niet van belang dat het bedrijf op de website en in de algemene voorwaarden had opgenomen dat slechts sprake was van bemiddeling. Het bedrijf geeft aan dat Dokteronline.com een  ‘intermediair platform’ is. De Raad van State heeft bepaald dat het bedrijf niet alleen als platform heeft opgetreden, maar dat zij zelf bepaalde geneesmiddelen rechtstreeks aan patiënten te koop heeft aangeboden. 

Grote speler

Dokteronline is een grote speler op internet. De website was actief in o.a. Zweden, Engeland, Nederland, Polen, Luxemburg, België, Duitsland, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en Spanje. 

Informatie over de uitspraken

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *