Pure Red Cell Aplasia bij gebruik CellCept

Er zijn meldingen van Pure Red Cell Aplasia (PRCA) bij gebruik van CellCept (mycofenolaat mofetil) in combinatie met andere geneesmiddelen waaronder andere immunosuppressiva. Verlaging van de dosis of het staken van de behandeling met CellCept dient te worden overwogen bij patiënten die PRCA ontwikkelen. Wijzigingen mogen uitsluitend worden doorgevoerd onder strikt specialistisch toezicht.

In overleg met het wetenschappelijk comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMEA), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de houder van de handelsvergunning voor CellCept (de firma Roche) een brief gestuurd naar (transplantatie) specialisten. In de brief (een Direct Healthcare Professional Communication, DHPC) geeft de firma nadere informatie over de meldingen en hoe te handelen bij patiënten die PCRA ontwikkelen.

CellCept is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om het immuunsysteem in combinatie met ciclosporine en corticosteroïden te onderdrukken om acute afstoting van een transplantaat te voorkomen. Sommige patiënten kregen ook andere geneesmiddelen als alemtuzumab, tacrolimus, azothioprine en co-trimoxazol die mogelijk hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van PRCA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *