Publieksinformatie over medicijnafval tijdens COVID-19

By | 28/08/2020

De KNMP heeft de publieksinformatie over het inleveren van medicijnafval bij de apotheek geactualiseerd, zodat het materiaal ook bruikbaar is tijdens COVID-19.

De bestaande posters en narrowcasts zijn aangevuld met de oproep ‘Vanwege het coronavirus graag uw medicijnafval eerst 24 uur thuis bewaren in een afgesloten zak.’

Bestel of download de publieksinformatie:

  • Poster ‘Medicijnafval? Lever het in bij de apotheek!
  • Narrowcast ‘Medicijnafval? Lever het in bij de apotheek!
  • Poster ‘Medicijnresten? Niet door het riool!
  • Narrowcast ‘Medicijnresten? Niet door het riool!

Advies KNMP

De oproep aan het publiek komt overeen met het advies van de KNMP aan apothekers. Dit advies, waarover apothekers eerder informatie ontvingen via de KNMP nieuwsbrief en de lijst vragen en antwoorden over het coronavirus (inloggen) op KNMP.nl, luidt als volgt:

  • Informeer patiënten om het medicijnafval in afgesloten zak te bewaren en deze pas na 24 uur in de afgesloten zak naar de apotheek te brengen. Gebruik bij het aannemen disposable handschoenen.
  • Plaats een inzamelbox voor de retourmedicatie. Leeg deze bijvoorbeeld eenmaal per week. Hou om mogelijke besmetting te voorkomen, de retour gebrachte medicatie in ieder geval minimaal 24 uur in de retourbak, voordat deze geleegd wordt. Zorg ervoor dat patiënten deze box niet kunnen meenemen of de hand erin kunnen steken. Gebruik voor het legen disposable handschoenen.
Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *