Publicatie uitspraken tuchtrechtelijke en juridische procedures IGJ

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceert vanaf 2024 elk kwartaal een overzicht van gepubliceerde uitspraken van de door de inspectie gevoerde procedures.

Hiermee wil de inspectie een overzicht geven van de uitspraken die zijn gedaan. Ook kan er worden geleerd van de tuchtuitspraken.

Maatregelen

De inspectie kan maatregelen nemen tegen een zorgverlener of zorgaanbieder. In sommige situaties oordeelt de inspectie dat er meer nodig is.

Bijvoorbeeld vanwege de ernst van de situatie, wanneer de kans groot is op herhaling dat een zorgverlener of zorgaanbieder niet voldoet van aan de wetten of regelgeving of zich onthoudt van het geven van zorg. 

Overzicht

Het eerste overzicht gaat over de periode januari tot en met maart 2024. Het is samengesteld aan de hand van de uitspraken van de regionale tuchtcolleges en rechtspraak.nl.

Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op het overzicht.

Meer informatie

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *