Publicatie over herziening contra-indicatie Hypertensie in internationaal tijdschrift

By | 01/05/2024

De werkwijze en uitkomsten van de herziening van de contra-indicatie Hypertensie zijn gepubliceerd in het internationale, wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Pharmacology.

Het artikel van Özokcu et al. 2024 is geschreven door de KNMP en Health Base, in samenwerking met deskundigen op het gebied van hypertensie. De publicatie in dit wetenschappelijke tijdschrift onderschrijft de werkwijze van Health Base en de KNMP voor het uitwerken van medicatiebewaking bij contra-indicaties.

  • Het volledige, Engelstalige artikel is hier te lezen.

Contra-indicatie Hypertensie

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP en Health Base hebben in 2021 gezamenlijk de medicatiebewakingsadviezen bij de contra-indicatie Hypertensie herzien. De herziening vond plaats aan de hand van een vooropgesteld beoordelingskader, waarin onder andere de klinisch relevante uitkomstmaten zijn beschreven.

Naar aanleiding van de herziening wordt alleen nog een advies getoond bij de corticosteroïden en danazol. Bij bepaalde geneesmiddelen waar de bijsluiter of SmPC wel waarschuwt voor hypertensie, besloot de werkgroep Contra-indicaties van de KNMP en Health Base dat er geen sprake was van een klinisch relevante bloeddrukstijging of -daling.

Voorbeelden hiervan zijn de antidepressiva en de hormonale anticonceptiva. Bij andere geneesmiddelen vindt controle van de bloeddruk geprotocolleerd plaats tijdens de behandeling, of wordt het middel enkel kortdurend toegepast. Een medicatiebewakingssignaal voor hypertensie is hierbij overbodig.

Medicatiebewakingsadviezen

De medicatiebewakingsadviezen zijn beschikbaar via de Pharmabase en G-Standaard. De volledige achtergrondinformatie en beoordelingsrapporten zijn te raadplegen via Commentaren Medicatiebewaking en de KNMP Kennisbank

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *