Publicatie handreiking ‘Digitale uitwisseling van recepten’

By | 24/04/2023

De KNMP heeft samen met de koepels van medische centra (NFU) en ziekenhuisapothekers (NVZA) een handreiking opgesteld voor het digitaal uitwisselen van recepten.

Digitaal receptenverkeer

De handreiking geeft voorwaarden en uitgangspunten ter ondersteuning van het digitale receptenverkeer tussen ziekenhuizen en apotheken. Het biedt alle partijen die betrokken zijn bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie waarborgen dat de verwerking van recepten veilig en zorgvuldig verloopt.

Van ziekenhuis naar apotheek

Algemene ziekenhuizen versturen sinds enkele jaren hun recepten grotendeels elektronisch naar de apotheek. Zij hebben de onderlinge afspraken vastgelegd in regionale convenanten. Ook de universitaire medische centra zijn recent overgegaan op het digitaliseren van het receptenverkeer. Een deel van hun patiënten komt van buiten de eigen regio, wat vraagt om landelijke in plaats van regionale afspraken. De handreiking biedt hiervoor de basis. 

Wet elektronische gegevensuitwisseling

Het digitale receptenverkeer past bij de doelstelling van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die onlangs zowel door de Tweede als Eerste Kamer is aangenomen. De wet beoogt de beschikbaarheid van gezondheidsgegevens te verbeteren door digitale uitwisseling te verplichten.

Handreiking ‘Digitale uitwisseling van recepten’

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *