Project veiligheidscontrole geneesmiddelen op punt van verstrekking

By | 26/11/2014

De Europese richtlijn tegen namaak geneesmiddelen (Falsified Medicine Directive of FMD) verplicht de 28 lidstaten hun regelgeving aan te passen aan de nieuwe normen. Italië zou het te volgen model kunnen worden.

Italië heeft een leidende rol in Europa binnen de farmaceutische sector. Italië was één van de eerste in Europa om unieke bar codes voor geneesmiddelen (‘Bollino’ genaamd in Italië) in te voeren. Zo werd een eenvoudige en betrouwbare verificatie oplossing mogelijk voor alle geneesmiddelen en kon een beslissende steun gegeven worden aan de strijd tegen namaakgeneesmiddelen.

Aegate

Het Italiaanse ministerie van volksgezondheid en alle belangrijke actoren in Europa werken samen aan de oprichting van een effectief anti-namaak systeem voor de veiligheid van haar consumenten. De richtlijn 2011/62/EU verplicht unieke codes voor de verificatie van geneesmiddelen op het punt van verstrekking.

Italië heeft niet alleen deelgenomen aan het ontwerp van deze richtlijn, maar is nu ook klaar om deze om te zetten in praktijk. Aegate, leider in geneesmiddelen authenticatie in Europa, en al 7 jaar aanwezig in Italië, werkt samen met de openbare instellingen om de real-time controle van unieke codes op het afleveringspunt mogelijk te maken.

Het bedrijf heeft een veiligheidssysteem ontwikkeld en geïmplementeerd dat farmaceutische producten op het moment dat ze worden gescand kan verifiëren, aan de hand van de unieke code, binnen een tijdsspanne van 250 milliseconden.

De Aegate service heeft als hoofddoel de patiënt de hoogste mogelijke veiligheidsgarantie te bieden door hem of haar te beschermen tegen het consumeren van geneesmiddelen die verdacht, teruggeroepen of vervallen zijn. Tegelijkertijd geeft het waardevolle garanties aan apothekers en farmaceutische bedrijven.

Dankzij een beoogd protocolakkoord dat het Italiaanse ministerie van volksgezondheid en Aegate aan het afronden zijn, zou het Aegate systeem, dat al geïntegreerd is in 90% van de Italiaanse apotheken is, toegang krijgen tot het nationale gegevensbestand. Hierdoor zou de real-time verificatie van geneesmiddelen in Italië mogelijk worden.

De Italiaanse Federatie van wetenschappelijke farmaceutische vertegenwoordigers (FEDAIISF) schat de waarde van de wereldwijde handel in namaak geneesmiddelen op €50 miljard tot €200 miljard; een enorme markt die helaas rampzalige gevolgen heeft niet alleen voor de economie, maar nog belangrijker voor de gezondheid van patiënten. Deze Federatie schat dat ongeveer 200.000 doden in de wereld rechtstreeks te wijten zijn aan vervalste geneesmiddelen (sommige schattingen lopen op tot 1 miljoen doden).

Een overeenkomst tussen het Italiaanse ministerie van volksgezondheid en Aegate™ kan de belangrijkste stap zijn om Italië conform te maken met de FMD en zou Italië helpen om een toonaangevend model te worden in Europa op het gebied van geneesmiddelenbewaking en strijd tegen vervalste geneesmiddelen.

Het ministerie zou samen met Aegate een systeem kunnen aanbieden aan alle belanghebbenden in de waardeketen, dat in overeenstemming met de Europese wetgeving, alle geneesmiddelen kan identificeren en verifiëren.

Het doel zou zijn om het model uit te breiden over heel Europa.

Mark De Simone, CEO van Aegate™, heeft de mogelijkheid van een dergelijke overeenkomst besproken met de vertegenwoordigers van de nationale autoriteiten tijdens het 9de Gezondheidszorg Risicomanagement Forum in Arezzo. Dit is één van de meest prestigieuze gebeurtenissen in de Italiaanse gezondheidssector.

“Gedurende de laatste 10 jaar heeft Aegate™ een toonaangevende rol gespeeld in het waarborgen van de geneesmiddelenveiligheid”. “We hebben meer dan 65 miljoen Euro geïnvesteerd in intellectuele eigendom om hoogst beveiligde systemen te ontwikkelen die vandaag meer dan 200.000 geneesmiddelen per uur in real-time controleren.

Wij hopen, dankzij deze mogelijke samenwerking met het ministerie, en voor de veiligheid van de consument, een breed communicatiekanaal te kunnen openen tussen de beide uiteinden van de supply chain; tussen de geneesmiddelenfabrikanten en apothekers, artsen en ziekenhuizen over de hele wereld”.

Voor meer informatie, www.aegate.nl

Author: Aegate

Aegate is operationeel over Europa en heeft zijn hoofdzetel in Groot-Britanië. Onze missie is de patiënten te beschermen tegen vervalste, teruggetrokken of vervallen geneesmiddelen.Wij werken met een super beveiligd en real-time systeem om de authentificatie van de geneesmiddelen uit te voeren. Dit proces loopt naadloos van de producent naar de apotheek, en beantwoord volledig aan de eisen gesteld door de Europese wetgeving aangaande vervalste geneesmiddelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *