Prijzen daalden in april met gemiddeld 0,5%

De prijzen van receptplichtige pakketgeneesmiddelen daalden in april 2022 met gemiddeld 0,5% in vergelijking met de maand ervoor. Dit zorgt voor een geschatte jaarlijkse besparing van € 18 miljoen. De fabrikanten verlaagden de prijs van 7% van de producten en verhoogde deze juist bij 2%. Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Geneesmiddelenprijzen

Fabrikanten kunnen de prijzen van hun geneesmiddelen iedere maand aanpassen. Daarbij zijn zij gebonden aan maximumprijzen die door de overheid worden vastgesteld in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP). Tweemaal per jaar – in april en oktober – kunnen deze maximumprijzen worden herzien. Ze worden gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen voor vergelijkbare geneesmiddelen in vier omringende landen: België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen (was eerder Duitsland).

Bij de herziening per 1 april 2022 verlaagden fabrikanten voor 7% van de geneesmiddelen de prijs en voor 2% van de producten werd deze juist hoger. De netto prijsdaling bedroeg daarmee 0,5% ten opzichte van een maand eerder. Op jaarbasis leidt dit tot een geschatte besparing van € 18 miljoen.

Wisselkoers

De besparing is een stuk kleiner dan bij vorige herijkingen in oktober 2020 en april 2021 toen de besparing op jaarbasis tweemaal ruim € 100 miljoen betrof. In oktober 2021 was er juist een gemiddelde prijsstijging van 1,5%. Waarschijnlijk speelt hierbij de wisselkoersverandering van het Britse pond een rol: bij de berekening van de maximumprijzen in april 2021 bedroeg deze koers € 1,10 voor 1 Britse pond, terwijl in oktober 2021 werd gerekend met € 1,17 voor 1 Britse pond. Bij een gelijkblijvende prijs in ponden moest in euro’s gemiddeld 6,5% meer worden betaald.

De SFK-prijsindex is gebaseerd op de officiële apotheekinkoopprijzen in de G-Standaard. Bij de laatste herijking (april 2022) bleek dat van ongeveer zeshonderd middelen de maximumprijzen door de overheid te laag waren vastgesteld. Dit kwam door een onjuiste toepassing van een tijdelijke beleidsregel die was bedoeld om fabrikanten met een relatief lage omzet te ontzien. Dat betekent dat de SFK-prijsindex voor april 2022 zonder die te lage vaststelling mogelijk iets hoger zou zijn geweest. De overheidscompensatie voor deze fabrikanten zal niet met terugwerkende kracht doorwerken in de index.

Herijking maximumprijzen leidt netto tot 0,5% lager prijspeil

Herijking maximumprijzen leidt netto tot 0,5 procent lager prijspeil
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *