Preventief vaccineren tegen monkeypox start

By | 12/07/2022

Soa Aids Nederland is verheugd met de start van preventief vaccineren tegen monkeypox (apenpokken). Het is nu een belangrijke extra manier om verdere verspreiding van dit virus een halt toe te roepen.

Minister Kuipers van Volksgezondheid heeft 7 juli bekend gemaakt om het vaccin aan te bieden aan een beperkte groep mannen die seks hebben met mannen en die wisselende contacten hebben. De vaccinatie start in de regio Amsterdam onder 2000 mannen die de hiv-preventiepil PrEP gebruiken, tegelijkertijd zal de vaccinatie aan een bredere doelgroep voorbereid worden. 

Soa Aids Nederland ziet het besluit als een eerste effectieve stap en roept de minister op het vaccineren zo snel mogelijk uit te breiden tot heel Nederland en tot een veel grotere groep: alle mannen die seks hebben met mannen en trans personen met wisselende seksuele contacten. Om dit mogelijk te maken moet nu al worden nagedacht over de aankoop van extra vaccins.

Hanna Bos, arts infectieziektebestrijding van Soa Aids Nederland : “Vaccinatie kan het risico op ernstige ziekte verkleinen, in sommige gevallen leidt monkeypox tot flinke hinder en heel veel pijn. Maar vaccinatie draagt er ook aan bij dat de verspreiding van het virus wordt afgeremd. Beginnen met het vaccineren van een beperkte groep mannen zal een flinke slag toedienen aan de uitbraak, maar om die doeltreffend te stoppen zullen meer mannen die seks hebben met mannen in het hele land bereikt moeten worden. Ik roep dan ook iedereen die uitgenodigd wordt op om gebruik te maken van dit vaccin. Daarnaast blijft alertheid op symptomen van een mogelijke infectie nodig en dan is het advies om seks en nauw fysiek contact te vermijden.”

Vaccinatie onderdeel van preventiepakket

In Nederland is nu bij meer dan 400 mensen een infectie met monkeypox vastgesteld. Het virus komt vooralsnog vooral voor bij mannen die seks met mannen. Het virus veroorzaakt huiduitslag, vaak met koorts, hoofdpijn, spierpijn en opgezwollen lymfeklieren. Het begint met bultjes die overgaan in blaasjes, die indrogen tot korstjes. Door de lange incubatietijd is het volgens het RIVM moeilijk om precies vast te stellen hoe snel de ziekte zich verspreidt, maar de aantallen diagnoses nemen stelselmatig toe.

De overdracht van het virus kan worden afgeremd door alert te zijn op de symptomen, te voorkomen dat anderen worden blootgesteld aan de blaasjes, door waarschuwing van contacten en nu dus ook door preventieve vaccinatie. Ook in Duitsland, Spanje en Engeland is eerder deze maand het advies gegeven om de groep die hoog risico loopt op monkeypox preventief te vaccineren.

Campagne samen met community

In samenwerking met de doelgroep zelf, met de homohoreca, de evenementensector, RIVM en GGD’en zal Soa Aids Nederland de al lopende voorlichtingscampagne rondom het voorkomen van monkeypox uitbreiden met het promoten van de vaccinatie.

Soa Aids Nederland benadrukt dat iedereen door intiem contact monkeypox kan oplopen, een virus maakt geen onderscheid. Juist door het bieden van correcte, onbevooroordeelde informatie en ondersteuning aan de groep die nu het meeste risico loopt, is er de overtuiging dat die groep zichzelf kan beschermen en zo ook de rest van de bevolking.

De basisinformatie over het monkeypox virus staat nu al op www.mantotman.nl/monkeypox en zal uitgebreid worden met informatie over de vaccinatie.  

Author: Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland helpt het Nederlandse publiek en professionals om soa's en hiv succesvol te voorkomen, op te sporen en te behandelen. Soa Aids Nederland is een onderdeel van de Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *