Prestatiebekostiging van minister Schippers maakt farmaceutische zorg beter

In een brief aan de Tweede Kamer pleit de KNMP ervoor de lijn van minister Edith Schippers te blijven volgen met betrekking tot de invoering van vrije prijsvorming en prestatiebekostiging in de farmaceutische zorg.25 mei overleggen Kamerleden en minister over het geneesmiddelenbeleid. (Persbericht KNMP)

In een brief aan de Tweede Kamer pleit de KNMP ervoor de lijn van minister Edith Schippers te blijven volgen met betrekking tot de invoering van vrije prijsvorming en prestatiebekostiging in de farmaceutische zorg. De minister wil vrije prijsvorming invoeren voor de farmaceutische zorg, teneinde meer ruimte te scheppen voor innovatie en de patiëntenzorg te verbeteren. Ook vraagt de KNMP aandacht voor de bereikbaarheid van goede zorg dichtbij de patiënt. Deze is in het geding voor specifieke patiëntengroepen, zoals HIV-patiënten. 25 mei overleggen Kamerleden en minister over het geneesmiddelenbeleid.

Aanleiding
De minister wil met de invoering van vrije prijsvorming en prestatiebekostiging binnen de farmaceutische zorg bereiken dat er meer ruimte komt voor innovatie en dat de patiëntenzorg wordt verbeterd. Ook de KNMP maakt zich hier sterk over. In het Witboek Farmacie heeft de KNMP de ambities neergelegd voor de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de farmaceutische patiëntenzorg. Zo ontwikkelt de KNMP op dit moment vijftien nieuwe richtlijnen voor de farmaceutische zorg. Ook is onlangs het Kwaliteitsprofiel Apotheken geïntroduceerd. Deze is voor iedereen te raadplegen op www.apotheek.nl, de publiekswebsite van de KNMP. De KNMP ziet duidelijk aanknopingspunten in de plannen van de minister om de doelstellingen uit het Witboek Farmacie te realiseren.

Constructief overleg
De KNMP is een constructief overleg met verzekeraars gestart over de invoering van de nieuwe prestatiebekostiging en vrije prijsvorming. Het patiëntenbelang staat hierbij voor de KNMP voorop. Ook wil de KNMP tot een werkbare aanpak komen waarbij apothekers en verzekeraars gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen voor een zorgvuldige implementatie. Daarbij is het van belang dat er totaalafspraken gemaakt kunnen worden tussen apothekers en verzekeraars over zowel de zorgprestaties als ook de materiaalkosten. De KNMP informeerde deze week de Tweede Kamer over de voortgang van dit overleg. Op korte termijn apothekers en zorgverzekeraars gezamenlijk advies uitbrengen aan de minister.

Bereikbaarheid zorg dichtbij de patiënt in het geding
Naast de discussie omtrent de vrije prijsvorming en prestatiebekostiging, vraagt de KNMP in haar brief aan de Kamer ook aandacht voor goede zorg dichtbij huis. Zorg dichtbij de patiënt is één van de uitgangspunten van het regeringsbeleid. De KNMP keert zich dan ook tegen het voornemen om bepaalde geneesmiddelen, zoals HIV-remmers, alleen nog maar via het ziekenhuis te verstrekken.