PrEP-medicatie voor GGD-doelgroep per 1 augustus weer via openbare apotheek

By | 22/03/2024

De groep die PrEP-zorg ontvangt via de GGD zal per 1 augustus 2024, de PrEP-medicatie weer verstrekt kunnen krijgen via de openbare apotheek.

PrEP-zorg

Dat blijkt uit de ‘Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg’ die demissionair minister Dijkstra (Medische Zorg) recent publiceerde in de Staatscourant. Met deze regeling komt de PrEP-zorg bij de centra seksuele gezondheid (CSG’s) breder beschikbaar, in overeenstemming met de indicatiestelling uit de multidisciplinaire richtlijn Pre-ExpositieProfylaxe (niet beperkt tot MSM en transgender personen).

De regeling biedt geen vergoeding meer voor PrEP via de CSG’s. De medicatie wordt vanaf 1 augustus 2024, betaald door de gebruikers zelf. In de huidige tijdelijke PrEP-regeling betaalden PrEP-gebruikers een eigen bijdrage van 7,50 euro per dertig pillen aan de GGD. Het RIVM koopt de medicatie nu nog centraal in en verstrekt deze aan de GGD’en. Met de nieuwe regeling wordt de medicatie niet meer centraal ingekocht, waardoor de PrEP-zorg aan meer personen kan worden geleverd. In de nieuwe situatie schrijft de arts bij de GGD een recept uit, waarmee de PrEP-gebruiker de medicatie kan halen bij een apotheek naar keuze. Medicatie en terhandstellingskosten komen daarbij voortaan voor rekening van de PrEP-gebruiker zelf, valt niet onder de zorgverzekeringswet.

De KNMP spande zich eerder in om verstrekking van PrEP-medicatie weer via de openbare apotheek te laten plaatsvinden. Dat stelt apothekers namelijk in staat om te bewaken of de patiënt PrEP-medicatie zonder problemen en risico’s kan gebruiken. Dit combinatiepreparaat heeft immers relevante interacties waarop de apotheker als medicatiespecialist bewaakt. Bijvoorbeeld in combinatie met pijnstillers van het NSAID-type, het geneesmiddel methotrexaat en bij bepaalde middelen bij het hepatitis C-virus.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *