PREM-uitvraag verlengd tot 1 juni

By | 17/04/2020

De PREM-uitvraag is vanwege de situatie rond corona met de bijbehorende maatregelen en toegenomen druk in de apotheken verlengd tot 1 juni 2020. Dit hebben de KNMP, NVZA en zorgverzekeraars samen besloten.

Farmaceutische zorg

Apotheken leveren farmaceutische zorg tijdens de situatie met corona vaak in aangepaste vorm, veelal telefonisch. De KNMP, zorgverzekeraars, de Patiëntenfederatie en deskundigen analyseren de uitkomsten van de PREM-meting daarom na de uitvraagperiode zorgvuldig, zodat helder wordt welke invloed het coronavirus (dat gedeeltelijk samenvalt met de uitvraag) op de uitkomsten heeft.

Benchmark

Ook wordt nagegaan of het mogelijk is om een valide benchmark op te stellen. Dit laatste is essentieel voor de vergelijkbaarheid van scores voor apotheken onderling, en omdat de benchmark informatie levert voor kwaliteitsverbetering, inkoop en de apotheekkeuze van de patiënt.

Meetbureaus

De uitvraagperiode van de PREM-vragenlijst was oorspronkelijk gepland van 1 oktober tot 1 mei. De meetbureaus zijn ingelicht over de verlengde uitvraagperiode tot 1 juni 2020.

Apotheken die e-mailadressen aan meetbureaus aanleveren, wordt verzocht dit ook na 1 mei te blijven doen.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *