Preëmptief farmacogenetisch testen

Farmacogenetica onderzoekt of de effectiviteit en de bijwerkingen van geneesmiddelen bij een specifieke patiënt zijn gerelateerd aan variaties in het DNA. Door rekening te houden met het genotype van een patiënt zou de behandeling met sommige geneesmiddelen mogelijk kunnen worden geoptimaliseerd.

In een in 2023 gepubliceerde, grote studie werd onderzocht of het zinvol is om patiënten die met een farmacogenetisch risicogeneesmiddel worden behandeld preëmptief dat wil zeggen los van de behandeling met een geneesmiddel op een groot aantal variaties in het DNA te testen om bijwerkingen te voorkomen. Krijgt iedereen binnenkort een DNA-paspoort?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•    Uit gerandomiseerd onderzoek is gebleken dat bij farmacogenetische risicogeneesmiddelen statistisch significant minder bijwerkingen voorkomen wanneer de behandeling wordt aangepast aan het farmacogenetische profiel van de patiënt.

•    In dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat preëmptief farmacogenetisch testen in een risicopopulatie haalbaar is en waarschijnlijk bijdraagt aan een veiligere farmacotherapie.

•    De bewijskracht van dit onderzoek wordt beperkt door het open-label-karakter, de rapportage van de bijwerkingen door de patiënten zelf, het ontbreken van een beoordeling van de effectiviteit van de behandeling en het ontbreken van bewijs voor kosteneffectiviteit.

•    Preëmptief farmacogenetisch testen bij een op risico geselecteerde patiëntenpopulatie lijkt dichterbij te zijn gekomen, maar er is nog niet aangetoond dat preëmptief farmacogenetisch testen van de gehele bevolking klinisch relevant en kosteneffectief is.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *