Positief Europees advies voor zes nieuwe geneesmiddelen

In de maandelijkse vergadering heeft de Committee for medicinal products for Human Use (CHMP) van de European Medicines Agency zes positieve adviezen afgegeven over nieuwe geneesmiddelen. Volgens een versnelde procedure is positief geadviseerd over de registratie van boceprevir voor de behandeling van hepatitis C, vanwege de noodzaak van betere behandelmogelijkheden.

Het positieve advies voor boceprevir (victrelis, MSD) geldt voor toevoeging van het middel aan de huidige standaardbehandeling van peginterferon alpha en ribavirine. De behandeling is bedoeld voor patiënten met een hepatitis C-infectie van het genotype 1 met een gecompenseerde leverziekte die nog nooit zijn behandeld of bij wie de behandeling met alleen peginterferon alpha en ribaverine faalde. Boceprevir is een eerste middel uit een nieuwe geneesmiddelenklasse van proteaseremmers die direct de vermenigvuldiging van het hepatitis C-virus in de geïnfecteerde gastheercel remt.

Antibioticum
Sinds twee jaar is voor het eerst een postief advies afgegeven voor een nieuw antibioticum. Telavancine (Vibativ, Astellas) krijgt goedkeuring voor de behandeling van volwassenen met een nosocomiale pneumonie die veroorzaakt is door een methicillineresistente MRSA.

Oncologie
Voor het indicatiegebied oncologie krijgen twee nieuwe middelen een positief Europees advies. Denosumab (Xgeva, Amgen) is bedoeld voor de preventie van skeletproblemen bij volwassenen met botmetastasen van solide tumoren. En een niet operabel of gemetastaseerd melanoom kan behandeld worden met ipilimumab (Yervoy, Bristol-Myers Squibb) wanneer patiënten al een eerdere behandeling hebben doorlopen.

CHMP
Als add-on behandeling van volwassenen met een systemische lupus erythematosus met een hoge ziekteactiviteit, krijgt belimumab (Benlysta, Glaxo Group) een fiat van het CHMP. En na een aanvankelijke afwijzing krijgt fampridine (Fampyra, Biogen Idec) alsnog een positief advies voor de behandeling van MS-patiënten met loopmoeilijkheden.

In het meinummer van Mednet staat een achtergrondartikel over proteaseremmers als doorbraak in de behandeling van hepatitis C