Positief advies voor pandemische vaccins

De H1N1-griepvaccins Pandemrix en Focetria hebben een positief advies gekregen van de CHMP, het wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik van het Europese Geneesmiddelenagentschap EMEA, waarin het CBG is vertegenwoordigd.

De CHMP was van oordeel dat de voordelen van de vaccins opwegen tegen de mogelijke risico’s ervan. Als de Europese Commissie besluit het advies van de CHMP over te nemen wordt op korte termijn een Europese handelsvergunning voor deze pandemische griepvaccins afgegeven. Hierdoor kunnen de vaccins ook in Nederland worden toegepast.

Meer informatie:

persbericht van de EMEA (Engelstalig)
Vragen en antwoorden over Pandemrix (Engelstalig)
Vragen en antwoorden over Focetria (Engelstalig)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *