Pleidooi bij politiek voor maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

By | 07/04/2016

De overheid hoort strikt toezicht uit te oefenen op de vroege meldplicht van fabrikanten in het geval van leveringsproblemen van geneesmiddelen. Dit stelt de KNMP in een brief aan de vaste commissie voor VWS in de aanloop naar het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 13 april 2016.

Voorzitter Gerben Klein Nulent vraagt aandacht voor het geneesmiddelentekort, omdat dit blijkens de statistieken van KNMP Farmanco een steeds groter probleem wordt. Ook pleit hij voor een professionele vrijheid voor de apotheker om bij een tekort de patiënt het beste alternatief aan te bieden, zonder financiële consequenties voor patiënt of apotheker.

De KNMP-voorzitter vraagt voorts de Kamerleden bij minister Edith Schippers aan te dringen op leveringszekerheid bij toelating van het geneesmiddel in het basispakket en ook bij aanbesteding door zorgverzekeraars voor het preferentiebeleid, met passende sancties bij nalatigheid.

De kosten van niet-beschikbaarheid zouden ten laste moeten komen van de verantwoordelijke partijen: de zorgverzekeraar of de fabrikant.

Meer informatie
KNMP Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid (brief)

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *