Pictogrammen in bijsluiters en op verpakkingen: resultaten vragenlijst

In april 2018 vroeg het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) uw mening over het verder ontwikkelen van beleid voor het gebruik van pictogrammen op de verpakking en in de bijsluiter. Door visuele informatie toe te voegen kan bepaalde informatie over het gebruik van medicijnen beter onder de aandacht worden gebracht. Met een vragenlijst wilde het CBG ideeën verkennen over dit onderwerp.

Pictogrammen zijn gestandaardiseerde afbeeldingen. In Nederland worden nu alleen het glasbakpictogram en recycle-pictogram geaccepteerd op medicijnverpakkingen.

Resultaten

Er zijn ruim 100 reacties ontvangen van patiënten, zorgverleners, handelsvergunninghouders en andere geïnteresseerden. Bijna alle respondenten waren positief over het opnemen van een pictogram voor medicijnen die niet gebruikt moeten worden tijdens de zwangerschap, omdat dit schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Daarnaast werden tientallen andere onderwerpen genoemd waar pictogrammen in bijsluiters en op verpakkingen een toegevoegde waarde kunnen hebben. Ook waren er een aantal terughoudende reacties.

  • De reacties maakten duidelijk dat er veel verschillende vragen leven, zoals:
  • Wat maakt een pictogram duidelijk en nuttig? en hoe moet dat getest worden?
  • Is een pictogram voldoende of maakt een korte tekst de boodschap duidelijker. Zo ja, waar moet die tekst dan aan voldoen?
  • Kan een pictogram vrijwillig worden gebruikt, of moet het CBG dit verplichten?
  • Hoe voorkomen we dat er niet te veel, en te verschillende pictogrammen op een verpakking of in een bijsluiter komen?
  • Wat zijn de praktische gevolgen voor de handelsvergunninghouders, die ook te maken hebben met regels in andere landen? Zeker in het geval er 1 verpakking wordt gebruikt voor meerdere landen?

Wat gaat het CBG nu doen?

De antwoorden op de vragenlijst zijn nuttig voor het CBG bij het verder ontwikkelen van beleid over pictogrammen. Daarnaast houdt het CBG ook in de gaten welke ontwikkelingen hierover in Europa spelen. Wanneer er een voorstel is voor nieuw beleid rondom pictogrammen in bijsluiters en op verpakkingen in Nederland, zal het CBG daar weer reacties op vragen bijvoorbeeld via een publieke consultatie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het huidige beleid rond pictogrammen, kunt u de volgende beleidsdocumenten raadplegen:

Beleidsdocument MEB 6: Etikettering van farmaceutische producten
Beleidsdocument MEB 5: Bijsluiter van farmaceutische producten

Voor vragen of opmerkingen rondom pictogrammen in bijsluiters en op verpakkingen in Nederland, kunt u terecht bij _DienstpostbusPGG@cbg-meb.nl of via het contactformulier.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *