Pharmachemie frustreert niet alleen preferentie beleid!

Gisteren 19 mei 2009 bleek in de nieuwe taxe dat Pharmachemie als reactie op de onderhandse UVIT tender, de AIP’s van de preferent aangewezen producten nogmaals ver verlaagd te hebben.

Na in 2007 als reactie op de eerste tender (die toegewezen werd aan Ranbaxy) ook al eens de AIP’s ver onder de preferente prijs geplaatst te hebben proberen ze nu ook weer de generieke collega’s buiten spel te zetten.

De AIP dalingen lopen van 7% op de Pantoprazol tot 65% op de Diclofenac retard 75. De producten die voor de Apotheek het meeste pijn doen zijn de prijsdalingen van 52% (van € 12,51 naar € 6,-) op de Fluticason Neusspray en van 35% (100MCG/UUR van €84,46 naar € 54,90) op de Fentanyl Matrix pleisters.

De eerste reacties onder apothekers leert Apothekersnieuws dat het meedoen aan een tender verandering van marktomstandigheden is, maar de AIP verlagingen van Pharmachemie ingegeven wordt door emotie en niet door rationeel denken.

Deze actie neemt dan ook niet het gevoel weg dat hier onnodig omzet weggespoeld wordt. Volgens de berekeningen van Apothekersnieuws kost deze actie de gemiddelde apotheek in Nederland op alleen de Fluticason € 4000,- omzet per jaar. De totale prijsverlagingen van Pharmachemie in de juni taxe kosten de gemiddelde apotheek in Nederland € 12.000,- omzet per jaar. Voor veel apotheken kan deze verdere prijsdaling het eind betekenen van haar bestaansrecht.

4 thoughts on “Pharmachemie frustreert niet alleen preferentie beleid!

 1. A. Jansen

  Omzet van deze generieken is gelijk aan inkomsten. Wegvallen van een deel van de inkomsten door verlaging van de omzet is heel vervelend, zeker doordat de NZa een jaar doet over het herberekenen van de Staatstarieven en dan nog van mening is dat er handelsvoordelen worden gehaald. 10% korting op 0,25 per doosje is heel wat anders dan 10% van 85 euro. De NZa lijkt dat niet te bevatten en kijkt naar de 10% en zet er een 8,53% belasting, de Claw Back, op voorhand tegenover.

  Nog immer worden apotheekhoudenden voor hun diensten betaald door een combinatie van manieren: enerzijds een van staatswege toegekend tarief dat bewust te laag is en anderzijds het zien te behalen van handelsvoordelen om het bewust te lage tarief te compenseren. Middels een belasting op voorhand, de Claw Back van 8,53%, worden de apotheekhoudenden extra gedwongen om goed te onderhandelen met leveranciers.

  De onderhandse aanbesteding door UVIT maakt onderhandelen met leveranciers al onmogelijk. Deze eenzijdige stap van TEVA/PCH doet eenzelfde cent in het zakje. De claw back van 8,53% blijft gehandhaaft, de NZa komt eerst in augustus met de uitkomsten van een op voorhand gekleurd onderzoek uit 2008! waardoor een verhoging van de staatstarieven op voorhand uitgesloten is. De NZa loopt willens en wetens heel hard de andere kant uit om de taakstelling, 400 tot 600 apotheken moeten sluiten, te kunnen halen. Met goed bestuur heeft dit niets te maken. Met “marktwerking” in de zorg al helemaal niet.

  JP Balkenende stelt dat het systeem van marktwerking deugt, maar dat bij falen van dit de systeem de mensen falen.

  Met marktwerking heeft het zorgstelsel niets maar dan ook niets te maken. In een echte vrije markt kan de apotheekhoudende de prijzen of vergoedingen aanpassen naar veranderingen in de “markt” om zijn balans sluitend te houden. In de door het CDA/PvdA/VVD/D66/CU bedachte zorgstelsel kan de apotheekhoudende geen andere kant op dat over te gaan op PillenPin, ook voor preferente doosjes en kleine bedragen pinnen mag, om zo de grootste kostenpost, het personeel, terug te dringen. Het pand kan dan ook de deur uit. Met Zorgverlening heeft dit allemaal niets meer te maken.

  To Pin of not To Pin is de vraag geworden om aan je Pillen te kunnen komen. Zorg is echter meer dan Pillen slikken. Daar zullen de economen en juristen bij de NZa en VWS nog wel eens achter komen. Kaiser Permanente en de Deense Overheid is het een gruwel wat de Nederlandse Overheid aan het doen is. En dat terwijl A Klink stelt een fan te zijn van Kaiser Permanente.

  Ondertussen gaan we maar eens kijken bij de PillenPin. We leven immers in Nederland.

 2. Steven Oonk

  Het was PCH + Sandoz die reactie op de eerste tender (Simvastatine)die toegewezen werd aan Ranbaxy)) de AIP’s ver onder de preferente prijs plaatsten. Hiermee gaven ze aan dat er ruimte in de prijzen zaten en daarmee de opening boden aan verzekeraars om prferentiebeleid in te voeren. In de preferentie tenders heeft PCH meegeboden. Telker male als ze hebben verloren verlagen ze de AIP om de markt te verstoren. Ze geven aan dat ze de markt willen bepalen.
  Nu is te zien dat sommige preferente producten niet meer verkrijgbaar zijn omdat geen enkele leverancier het product op voorraad meer heeft.

 3. Jaap Uithof

  Knap van PCH om de prijs van Diclofenac zo ver te verlagen, zeker als je nu al weet dat je ze voorlopig toch niet kunt leveren. Mark my words: als het zo doorgaat leveren we over een jaar allemaal weer Voltaren tegen “Apothekerpreisen” zoals de Duitse buur placht te zeggen.
  Jammer alleen dat nogal wat collega’s er dan niet meer bij zullen zijn. Ik vrees dat deze maand met het vakantiegeld en de pensioenpremie voor velen al een lastige hobbel zal worden.
  Overigens nog een tip voor diegenen die ondanks alles bij Univé verzekerd zijn: vraag bij de eerste de beste nota voor de eigen bijdrage op wat de werkelijke prijs is geweest die je verzekeraar heeft betaald om te voorkomen dat je zelf de volle mep betaalt terwijl Univé de revenuen opstrijkt.

 4. A Jansen

  In de voorjaarsnota 2009 is een bezuiniging van 400 miljoen euro ingeboekt bij de geneesmiddelen. Deze bezuiniging wordt gehaald door meer generieke middelen voor te schrijven en af te leveren. De methode wordt niet genoemd. Het kan niet anders dan dat A Klink, met medewerking van de KNMP, Orde, KNMG en NPCF, is overgegaan op farmacotherapeutische substitutie zonder mogelijkheid van uitsluiting wegens medische noodzaak. Met een AMvB is dat zo geregeld.

  Dat betekent dat patiënten gedwongen worden uit de groep maagzuurremmers het goedkoopste middel op basis van DDD na aanbesteding te moeten nemen, dat kan zijn Omerprazol, maar ook pantoprazol of lansoprazol, ea. afhankelijk van de winnaar, Idem goedkoopste statine op basis van DDD, dat kan zijn simvastatine, maar ook fluvastatine of pravastatine. Crestor en Lipitor gebruikers hebben het nakijken. Vervolg stap is de samenvoeging van ACE remmers met de AT2 antagonisten tot 1 cluster; cozaar, diovan e.d. gebruikers moeten dan overgaan op enalapril of captopril, afhankelijk wie de winnaar wordt. Iedere 6 tot 9 maanden een nieuwe aanbesteding.

  TEVA, moedermaatschappij van PCH, beziet de wereld vanuit Tel Aviv en heeft maling aan de landelijke vergoedingsregels; eigen belang staat met stip bovenaan. TEVA is in januari 2008 de uitlokker geweest van het nog immer voortdurende verschraling in de Nederlandse farmaceutische zorgverlening. Met de aangekondigde aanscherping van het GVS valt voor TEVA, als zij de aanbesteding verliezen, de Nederlandse markt helemaal weg. Die markt stelt niets voor, maar je vraagt je af hoever TEVA vooruit kijkt.

  Voor 2009 dienen Nederlandse Apotheken rekening te houden met een inkomsten, dus netto, verlies van 50.000 euro per apotheek. Voor 2010 staat 150.000 euro geboekt. Daarboven op komt CZ met het nieuws dat de Staatstarieven lager moeten om zo CZ te macht te geven de apotheken nog verder uit te knijpen; tekenen van contracten bij het kruisje. Zorgtrajecten worden ook bij CZ pas gehonoreerd als achteraf aan alle voorwaarden is voldaan, naar de mening van CZ. Apotheken moeten ook volgens CZ de huisartsen dwingen om voor te schrijven wat CZ goeddunkt. Lukt dat niet, dan komt de rekening bij de apotheken terecht.

  CZ heeft nog nooit gehoord van de medisch specialisten die door alle afspraken heen fietsen. Heeft nog nooit gehoord van de bezuinigingen bij de huisartsen die averechts uitpakken in het lokale en regionale overleg.

  Verzekeraars dienen volgens de opstellers van het spel “Zorgstelsel Nederland versie 2006” te sturen. Zij verkiezen dit niet te doen, maar proberen andere partijen tegen elkaar uit te spelen en maken misbruik van de macht van de Marktmeester; de NZa, die nog immer de Staatstarieven e.a. zaken aan de spelers oplegt.

  2011 vrije tarieven onder NZa toezicht en met voortgaande budgettering. De aanbodsturing blijft in Nederland bestaan. Van enige vraagsturing vanuit de patiënt is ook dan geen sprake. Is dat een probleem?

  De juiste vraag is of de apotheken dat jaar wel zullen halen. En zo ja, hoeveel en in welke vorm?

  De gang van zaken bij TNT kan zo bij de apotheken gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *