Personeel in de zorg met en zonder coronavaccinaties – dilemma’s en uitgangspunten

Vaccineren is het belangrijkste instrument in de strijd tegen het coronavirus. Niemand is verplicht zich te laten vaccineren, maar zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen doen er goed aan voor vaccinatie te kiezen.

Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een factsheet over het inzetten van personeel in de zorg met en zonder coronavaccinaties.

Zorgaanbieders

Zorgaanbieders leveren zo veilig mogelijke zorg aan hun cliënten/patiënten. En ze bieden een veilige werkomgeving aan hun werknemers. Twee redenen waarom zorgaanbieders zicht willen hebben op de vaccinatiegraad onder hun werknemers.

Werkgevers

Op dit moment mogen werkgevers wel aan hun werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Maar ze mogen dit niet registreren. En werknemers hoeven geen antwoord te geven.
Werkgevers mogen hun werknemers wel stimuleren zich te laten vaccineren. Maar dwang (direct of indirect) mag niet.

Bedrijfsartsen

Bedrijfsartsen in de zorg mogen vaccinaties van individuele werknemers wel registreren. Maar ze hebben beroepsgeheim. Ze mogen individuele vaccinaties alleen met toestemming doorgeven aan de werkgever.

Wel kunnen bedrijfsartsen op organisatieniveau de uiteindelijke vaccinatiegraad melden aan de werkgever. Zo kunnen op organisatieniveau maatregelen genomen worden om zo veilig mogelijke zorg te bieden, en veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers.

Factsheet

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *