Industrie-gesponsord geneesmiddelenonderzoek neemt af in Nederland

Hierna volgt de tekst van een persbericht van de Nederlandse Vereniging van Farmaceutisch Geneeskundigen (NVFG).

Op de eerste Clinical Research Associate (CRA)-dag die in Nederland is georganiseerd, stelt Henk Jan Out, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde NVFG, dat het aantal klinische geneesmiddelenstudies gesponsord door de farmaceutische industrie in Nederland met 28% gedaald is t.o.v. 2008. Werden er toen nog 391 studies gedaan, in 2010 waren dat er 282, zo blijkt uit jaarrapporten van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waar al het onderzoek moet worden aangemeld.

‘Dit is een verontrustende ontwikkeling voor Nederland als land waar hoogwaardig klinisch geneesmiddelenonderzoek belangrijk is’, volgens Out, die ook bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde aan het UMC St Radboud is. Zeker als men kijkt naar het indrukwekkende aantal hoogopgeleide professionals (waaronder CRA’s) die het onderzoek in Nederland begeleiden.

Een CRA is verantwoordelijk voor de monitoring van studies en speelt dus een essentiële rol in de kwaliteitsbewaking van klinisch onderzoek. Het monitoren van studies is een wettelijke verplichting. In Nederland zijn ongeveer 700 CRA’s werkzaam waarvan er een kleine 200 de meeting bijwoonden.

Op deze eerste nationale CRA-dag spreekt naast Out een keur van sprekers onder wie prof. dr. René Bernards (NKI) die het gehoor prikkelt met de stelling ‘Over 10 jaar geen sterfte meer door kanker?’, Drs Elizabeth Vroom die de rol van de patiënt binnen het onderzoek centraal stelt, en Dr Viviënne van der Walle, die samen met Tanja Hoffman de impact van de Social Media toelicht.

Gezien de enorme belangstelling voor deze dag heeft de NVFG de toezegging gedaan om in 2012 wederom de organisatie op zich te nemen voor de tweede nationale CRA-dag. Informatie zal worden verstrekt via de website www.cra-dag.nl. Voor verdere informatie over de NVFG kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVFG:

E-mail: nvfg@3xs.org
Website: www.nvfg.nl
Telefoon: +31 (0) 348 489 302