PBPK-model nodig voor beter doseren bij kinderen

Patiënten adequaat doseren blijft een uitdaging. Binnen een populatie bestaan immers individuele fysiologische variaties zoals in darmmotiliteit of leverfuncties.

Dit geldt in het bijzonder voor pediatrische patiënten. Het simpel ‘downscalen’ van doses voor volwassenen middels bijvoorbeeld gewicht of lichaamsoppervlak, vormt een risico voor over- of onderdoseren.

Physiologically based pharmacokinetic

Een betere aanpak is de zogenaamde physiologically based pharmacokinetic (PBPK-)benadering. Hierbij wordt binnen een farmacokinetisch model rekening gehouden met de specifieke fysiologische condities die gelden voor een (individueel) kind van een bepaalde leeftijd, grootte etc..

Omdat de pediatrische geneesmiddelontwikkeling gedurende het laatste decennium steeds meer aandacht heeft gekregen zijn fysiologische parameters van deze patiënten beschikbaar gekomen.

Lees verder op de website van het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek.

Author: Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek

Het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek (NPFO) is een online, open access, wetenschappelijk tijdschrift dat onderzoek in de farmaceutische wetenschappen presenteert. De nadruk ligt op klinische toepassing zoals medicatieveiligheid, patiëntenzorg, formulering, analyse, farmacologie en casuïstiek. Ook is er plaats voor ander onderzoek dat verband houdt met de farmaceutische praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *