Patiënten onjuist geïnformeerd door apotheken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft meerdere meldingen gekregen over een groep apotheken die patiënten eind november verkeerd hebben geïnformeerd.

Uit vervolgonderzoek van de NZa blijkt dat de apotheken patiënten in een brief verkeerde informatie hebben gegeven over de status van de contractering met een specifieke zorgverzekeraar. Hierdoor was het voor patiënten onduidelijk hoe de zorgverzekeraar medicijnen zou vergoeden in 2024.

Daarnaast zijn patiënten ten onrechte aangespoord om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of naar een andere apotheek. De NZa heeft een aantal apotheken een maatregel opgelegd. 

Duidelijkheid over gecontracteerd aanbod

Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen van zorg. Als er tijdens de contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie wordt gedeeld over de vergoeding van zorg mag deze niet onjuist en ook niet sturend zijn. Als partijen er in de onderhandelingen (nog) niet uitkomen, dan is het belangrijk dat zij hier richting hun patiënten duidelijke en juiste informatie over geven. 

Patiënt moet weloverwogen keuzes kunnen maken

Patiënten moeten rekenen op bruikbare informatie van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Alleen dan kunnen patiënten weloverwogen keuzes maken voor een zorgpolis of een passende behandeling. De NZa houdt toezicht op transparantievoorwaarden waar zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan moeten houden. 

Relevante informatie over de informatieverstrekking door zorgaanbieders is te lezen op onze themapagina Informatieverstrekking door zorgaanbieders.

Relevante informatie over de informatieverstrekking van zorgverzekeraars is te lezen op onze themapagina Contractering

Author: Nederlandse Zorgautoriteit

Wat kost een behandeling bij de tandarts of een bezoek aan de huisarts? En wie controleert of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wet houden? In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *