Patiënten met vroege coloncarcinoom leven langer ziektevrij na behandeling met Xeloda en oxaliplatine

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die zijn behandeld met een combinatie van Xeloda® (capecitabine) en oxaliplatine langer ziektevrij leven dan patiënten die zijn behandeld met standaardchemotherapie (5-FU). De studieresultaten zijn tijdens het jaarlijkse congres van de European Society of Medical Oncology (ESMO) in Berlijn gepresenteerd. Het betreft het grootste gerandomiseerde fase III onderzoek naar de behandeling van stadium III coloncarcinoom dat tot nu toe is uitgevoerd (n=1886).

De NO16968 (XELOXA) studie heeft laten zien dat de driejaars ziektevrije overleving significant hoger ligt bij patiënten behandeld met de capecitabine-oxaliplatine combinatie (‘XELOX’ genoemd) dan bij patiënten behandeld met een standaard 5-FU/LV regime: de ziektevrije overleving bedroeg 70,9 procent versus 66,4 procent met een HR van 0.80 (95% BI: 0.69-0.93), p=0.0045.

Deze resultaten zijn in lijn met de ziektevrije overleving die in eerdere studies met de combinatie 5-FU/LV oxaliplatine is gehaald en bevestigen hiermee de Nederlandse behandelrichtlijn coloncarcinoom. Hierin is aangegeven dat de standaard adjuvante behandeling van stadium III coloncarcinoom bestaat uit de combinatie van 5-FU/LV oxaliplatine, maar dat 5-FU, net als in de gemetastaseerde setting, ook in adjuvante schema’s kan worden vervangen door het orale 5-FU analoog capecitabine. Dit gezien de gelijkwaardige effectiviteit en het gunstigere bijwerkingenprofiel in zowel mono- als combinatietherapie.

Colorectaalcarcinoom
In Nederland wordt de diagnose colorectaalcarcinoom per jaar bij circa 10.000 nieuwe patiënten vastgesteld. De verwachting is dat dit aantal de komende 5 jaar zal stijgen tot ongeveer 14.000 patiënten per jaar. De overleving van de ziekte is sterk afhankelijk van het stadium van de ziekte bij diagnose: bij zeer vroege diagnose is de vijfjaars overleving meer dan 80 procent, dit daalt echter tot rond de 50 procent bij iets latere diagnose. Indien sprake is van reeds uitgezaaide ziekte is gemiddeld minder dan 10 procent van de patiënten na 5 jaar nog in leven.

Over capecitabine
Capecitabine is een orale vorm (tablet) van chemotherapie. Voor de patiënt heeft dit het voordeel dat het middel thuis kan worden ingenomen. De werkzame stof is op zich geen cytostaticum, maar heeft de bijzondere eigenschap dat het zich, als het is opgenomen in het lichaam, omzet in een cytotoxische stof. Dit gebeurt voornamelijk in het tumorweefsel. Deze doelgerichte aflevering van de werkzame stof heeft een gunstige invloed op het bijwerkingenprofiel.
Capecitabine is reeds geregistreerd voor behandeling van uitgezaaid colorectaalcarcinoom, voor adjuvante behandeling van coloncarcinoom, voor uitgezaaid mammacarcinoom en gevorderd maagcarcinoom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *