Patiënten en artsen ervaren veel voordelen van apps voor geneesmiddelengebruik

By | 18/12/2015

Zowel diabetici als anesthesiologen ervaren veel voordelen bij het gebruik van een app. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM onder gebruikers van apps die voor diabetici en anesthesiologen zijn ontwikkeld. Het gebruikersgemak bepaalt vooral de waardering van deze apps. De mate waarin de apps worden gebruikt door de onderzochte doelgroepen loopt sterk uiteen.

Het grootste voordeel van het gebruiken van apps is dat informatie snel en up-to-date beschikbaar is. De ondervraagden geven aan gezondheidsapps niet te gebruiken als ze tijdrovend, niet gebruiksvriendelijk zijn of onbetrouwbaar lijken. Zaken als privacy van hun gegevens en de kwaliteit van de app beschouwen de gebruikers niet zozeer als zorgwekkend.

Voor patiënten als doelgroep is er bekeken hoe diabetici apps gebruiken die hen ondersteunen bij het reguleren van hun bloedglucoseniveaus. Dit soort apps wordt door ongeveer een derde van de ondervraagde mensen met diabetes gebruikt. Een goede instructie over het gebruik en een garantie op betrouwbaarheid zijn voorwaarden om ze te gaan gebruiken. Diabetici die de apps gebruiken, zijn erg positief over het nut ervan.

Voor professionals als doelgroep onderzocht het RIVM het gebruik van apps onder anesthesiologen tijdens hun werk. Onder de ondervraagde anesthesiologen worden apps veel gebruikt. Van de ondervraagde anesthesiologen maakt ruim driekwart gebruik van apps. Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld doseringen te berekenen, een keuze te maken in de anesthetica en om te checken of het gekozen middel matcht met andere medicijnen die de patiënt gebruikt.

Meer informatie
e-Medication met behulp van apps : Gebruik en gebruikerservaringen

Author: RIVM

Hoe houden we onszelf en onze leefomgeving gezond? Dat is de uitdaging waar diverse lokale, nationale en internationale overheden en professionals dagelijks voor staan. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verricht onderzoek, adviseert en ondersteunt de overheid bij deze uitdaging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *