Paracetamol relatief effectief middel tegen migraine

Paracetamol als monotherapie voor acute migraine is, in vergelijking met een placebo, een effectieve behandeling. Bovendien levert de toevoeging van metoclopramide op korte termijn een werkzaamheid op die vergelijkbaar is met sumatriptan 100 mg oraal. Dat blijkt uit een meta-analyse die beschreven wordt in het Geneesmiddelenbulletin.

In de meta-analyse werden tien onderzoeken, met 2.769 patiënten die in totaal 4.062 aanvallen doormaakten, bekeken. De dosering paracetamol die in de onderzoeken werd gebruikt, was 1.000 mg en die van het meest gebruikte vergelijkende middel, sumatriptan (merkloos, Imigran), was 100 mg. Op alle fronten bleek paracetamol significant beter te werken dan een placebo. Fonofobie, fotofobie en misselijkheid waren na twee uur met paracetamol significant sterker verminderd dan met placebo.

Noodmedicatie
Ook waren er significant meer patiënten met paracetamol die na twee uur geen functionele beperkingen hadden dan met placebo. Verder hadden minder patiënten na zes uur noodmedicatie nodig. Deze noodmedicatie werd gedefinieerd als het gebruik van elk analgeticum of hoofdpijnmiddel dat in het verleden had geholpen.

Het onderzoek toonde aan dat er geen significante verschillen waren in de frequentie van bijwerkingen tussen paracetamol en placebo en tussen paracetamol/metoclopramide en sumatriptan. Met paracetamol monotherapie kwamen geen ernstige bijwerkingen voor. In vergelijking met paracetamol/metoclopramide kwamen bij sumatriptan vaker ernstige bijwerkingen, zoals duizeligheid, misselijkheid en pijn op de borst.