Resultaten onderzoek naar patiëntervaringen met medicinale cannabis

Van de patiënten die medicinale cannabis gebruiken, ervaart één op de vijf één of meer bijwerkingen. Zij ervaren deze bijwerkingen als mild en veroorzaken over het algemeen geen hinder. De meeste mensen zijn erg tevreden over het medicinale cannabis product dat ze gebruiken. Onderzoek Bijwerkingencentrum Lareb onderzocht met online vragenlijsten waarvoor patiënten medicinale cannabis gebruiken en welke bijwerkingen zij ondervonden.… Read More »

ZonMW-subsidie geopend voor farmacogenetica

ZonMW heeft een subsidieoproep geopend voor de implementatie van farmacogenetica (‘DNA-paspoorten’) in de praktijk. Apothekers en andere zorgaanbieders kunnen tot 9 januari 2024 een projectidee aanleveren. ZonMW roept vooral samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers en ziekenhuisapothekers/academici/specialisten op om zich in te schrijven. Subsidieronde Het doel van deze subsidieronde is om de vergoeding en implementatie van DNA-paspoorten zo dicht mogelijk… Read More »

Behandelduur tromboseprofylaxe – IVM Praktijkprikkel

Na grote ingrepen zoals heupoperaties moeten patiënten voor langere tijd tromboseprofylaxe gebruiken om het risico op trombose te beperken. Vóór het stoppen met de tromboseprofylaxe moet de voorschrijver goed evalueren of dit mogelijk is, zoals blijkt uit onderstaande melding. Melding Een man moet zes weken dalteparine (Fragmin®) spuiten na een grote ingreep vanwege een gebroken heup. Na zes… Read More »

VWS biedt communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) biedt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de communicatietoolkit ‘Veilig inloggen in de zorg’. Apothekers en andere zorgverleners kunnen gratis gebruikmaken van de materialen in deze toolkit om patiënten te wijzen op het gebruik van DigiD voor het uitwisselen van medische gegevens.  Betrouwbaarheid Patiënten kunnen… Read More »

Weinig bekend over betalingen aan artsen door medische-hulpmiddelenindustrie

Binnen het veld van de medische hulpmiddelen verschijnen er de afgelopen jaren regelmatig (media)berichten over – ongewenste – financiële relaties tussen zorgprofessionals en de industrie. Een breder en wetenschappelijk inzicht in het bestaan van deze financiële relaties op dit gebied ontbreekt in Nederland en Europa. Studies uit de Verenigde Staten hebben wel betalingen van de hulpmiddelenindustrie aan artsen… Read More »

SiRM-rapport ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars in contracteerproces

Het SiRM-rapport ‘Een markt in beweging, ontwikkelingen openbaar apotheken 2013-2023’ ondersteunt apothekers en zorgverzekeraars in het contracteerproces. De KNMP heeft SiRM gevraagd om op basis van openbare data onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de marktomstandigheden voor openbaar apotheken, waarmee invulling wordt gegeven aan de Handvatten Contractering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het onderzoeksrapport kan de onderhandelingen tussen apotheken en… Read More »

Bekostiging onderdeel van gesprekken over optimaliseren farmaceutische zorg

Het bekostigingsvraagstuk zal deel moeten worden van de uiteindelijke afspraken over het optimaliseren van de farmaceutische zorg. Dat schrijft demissionair minister Kuipers (VWS) in een reactie op de initiatiefnota van Joba van den Berg (CDA). De bewindspersoon geeft aan dat dit blijkt uit de gesprekken die lopen in kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het Kamerlid vroeg de… Read More »

Gebruik medicinale cannabis

Medicinale cannabis wordt in Nederland verstrekt via het door de overheid in het leven geroepen ‘Bureau voor Medicinale Cannabis’. Het bureau is tevens een kenniscentrum dat de wetenschappelijke kennis van het gebruik van cannabis bij aandoeningen zoals chronische pijn of glaucoom beheert. Maar is er voldoende bewijs van goede kwaliteit voor de werkzaamheid van cannabis? Zijn er naast… Read More »

Medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in Service Apotheek-app

Apotheek.nl en Service Apotheek starten een pilot met het beschikbaar maken van medicatiebegeleiding van Apotheek.nl in de Service Apotheek-app. Service Apotheken krijgen dit zogenaamde PLUS-pakket automatisch in de Service Apotheek-app gedurende een pilot van 1 jaar. Deze start per 1 januari 2024.   Dagelijkse praktijkvoering KNMP-leden uitten eerder de wens om content van Apotheek.nl te vertalen naar de… Read More »

Het Grote Zorgdebat 2023 tussen kandidaat-Kamerleden: meld je nu aan

Wat zijn de ideeën van politieke partijen voor de toekomst van de zorg? Kandidaat-Tweede Kamerleden gaan op maandagavond 13 november in het Beatrixtheater in de Koninklijke Jaarbeurs in debat over preventie, passende zorg, vergrijzing en de arbeidsmarkt. De KNMP is één van de medeorganisatoren van Het Grote Zorgdebat. Apothekers kunnen het debat live in het theater, of via… Read More »