Bijna één op de twee uitgiftes voor oudere patiënt

In 2008 hebben de openbare apotheken 166 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt dat voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking kwam. Dit komt overeen met 10,9 verstrekkingen per Nederlander. Ouderen krijgen 3 tot 5 maal zo vaak een geneesmiddel als gemiddeld.

IGZ onderzoek naar aanbod Tamiflu op internetsites gericht op Nederland

Het voorschrijven van geneesmiddelen via internet is aan strenge voorwaarden verbonden. Artikel 67 van de Geneesmiddelenwet schrijft voor dat de voorschrijver geen geneesmiddelen via het internet mag voorschrijven voor personen die hij nog nooit heeft ontmoet, die hij niet kent of van wie hij de medicatiegeschiedenis niet beschikbaar heeft.

Dhr. Bongers van de BOGIN door leden in het hemd gezet

Vandaag 13 mei 2009 is de uitslag van de aanbesteding door UVIT (UNIVE, VGZ, IZA, TRIAS) bekend gemaakt. De BOGIN geeft in haar verklaring van 20 april 2009 aan het niet eens te zijn met het beleid van UVIT en de aanbesteding te boycotten. Echter zo-even heeft de redactie van Apothekersnieuws de preferent aangewezen producten van UVIT onder… Read More »

Update bijwerkingen erlotinib

Op 8 mei 2009 maakte Health Canada melding van het optreden van gastrointestinale perforatie, Stevens-Johnson syndroom en cornea perforatie bij gebruik van erlotinib (Tarceva®).

KNMG wil meer nadruk op regionaal EPD

De KNMG is een groot voorstander van elektronische uitwisseling van patiëntgegevens. Dit kan zeker de kwaliteit, veiligheid en efficiency van de zorg bevorderen. Maar draagvlak onder artsen en patiënten hiervoor is wel essentieel. Dat draagvlak is er momenteel nauwelijks voor het landelijk systeem van de overheid.

Women continue to attend screening programmes for the early detection of cervical cancer following the introduction of HPV vaccination with Gardasil®

Results from a survey in Denmark, France, Germany, Portugal, Spain and Sweden suggest that adult women continue to attend screening programmes for the early detection of cervical cancer or might even increase attendance after the introduction of the four-type human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil® for girls and young women to help prevent cervical cancer.