Tweejarig onderzoek laat zien dat liraglutide de bloedglucosewaarde effectiever verlaagt dan glimepiride

Uit onderzoek gepresenteerd tijdens de 69ste Annual Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA), blijkt dat monotherapie met eenmaal daags liraglutide (Victoza®) na twee jaar behandeling leidt tot statistisch significante en blijvende verlaging in bloedglucose en gewicht. Bij het onderzoek bereikte 53% van de patiënten die eenmaal daags 1,2 mg liraglutide kregen de door de ADA aanbevolen… Read More »

Beoordeling van homeopathica door CBG bevestigd door uitspraak Raad van State

Begin juni heeft het CBG gelijk gekregen in een hoger beroep bij de Raad van State dat was ingediend door de Duitse fabrikant Sanum-Kehlbeck GmbH&Co KG. Over de interpretatie van de eis, dat bij de beoordeling van homeopathische geneesmiddelen tenminste moet worden aangetoond dat er sprake is van ‘homeopathisch gebruik’, bestond een langslepend juridisch geschil tussen de aanvrager… Read More »

Terugroeping Raptiva (efalizumab)

Het Europese agentschap voor geneesmiddelenbewaking EMEA heeft ingestemd met een terugroeping (‘recall’) van alle resterende partijen Raptiva (efalizumab) in de gehele Europese Unie. In Nederland zijn de partijen al teruggehaald bij groothandels, apotheken en ziekenhuizen waardoor het middel niet meer beschikbaar is. Reden voor de terugroeping is het intrekken van de handelsvergunning door de firma.

The Lancet publiceert direct vergelijkend onderzoek naar liraglutide en exenatide

Vandaag zijn door The Lancet online de resultaten gepubliceerd van het LEAD™ 6-onderzoek, waarin een directe vergelijking is gemaakt tussen twee nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes type 2. Uit de resultaten blijkt dat de met liraglutide behandelde patiënten een statistisch significante grotere daling in HbA1c lieten zien dan patiënten die exenatide kregen.

Meldingen van bradycardie op Telfast (STP-Free)

Het CBG kijkt momenteel nauwkeurig naar de meldingen van bradycardie (vertraging van het hartritme) als mogelijk gevolg van het gebruik van Telfast (fexofenadine)[1]. Drie meldingen van hartritmestoornissen zijn binnengekomen bij het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb en vervolgens doorgegeven aan het CBG. Fexofenadine wordt gebruikt voor verlichting van de symptomen van hooikoorts.

Positieve resultaten met BSI-201 voor patiënten met triple negatieve borstkanker

Sanofi-aventis en BiPar Sciences hebben de resultaten bekend gemaakt van een fase II studie naar de meerwaarde van BSI-201 toegevoegd aan chemotherapie op basis van gemcitabine en carboplatine. De gerandomiseerde studie werd uitgevoerd bij patiënten met ‘triple negatieve borstkanker’ (TNBC). BSI-201 is een nieuw middel dat een remmende werking heeft op een belangrijk enzym dat betrokken is bij… Read More »

Functionele bekostiging raakt driekwart van de apotheekverstrekkingen

De bekostiging van de zorg voor diabetes, COPD, hartfalen en cardiovasculair risicomanagement kan vanaf 2010 veranderen. Voor bijna 35% van de geneesmiddelengebruikers zal naar verwachting functionele bekostiging gaan gelden. Deze groep patiënten is verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle verstrekte geneesmiddelen.