Meldingen van bradycardie op Telfast (STP-Free)

Het CBG kijkt momenteel nauwkeurig naar de meldingen van bradycardie (vertraging van het hartritme) als mogelijk gevolg van het gebruik van Telfast (fexofenadine)[1]. Drie meldingen van hartritmestoornissen zijn binnengekomen bij het Nederlands bijwerkingencentrum Lareb en vervolgens doorgegeven aan het CBG. Fexofenadine wordt gebruikt voor verlichting van de symptomen van hooikoorts.

Positieve resultaten met BSI-201 voor patiënten met triple negatieve borstkanker

Sanofi-aventis en BiPar Sciences hebben de resultaten bekend gemaakt van een fase II studie naar de meerwaarde van BSI-201 toegevoegd aan chemotherapie op basis van gemcitabine en carboplatine. De gerandomiseerde studie werd uitgevoerd bij patiënten met ‘triple negatieve borstkanker’ (TNBC). BSI-201 is een nieuw middel dat een remmende werking heeft op een belangrijk enzym dat betrokken is bij… Read More »

Functionele bekostiging raakt driekwart van de apotheekverstrekkingen

De bekostiging van de zorg voor diabetes, COPD, hartfalen en cardiovasculair risicomanagement kan vanaf 2010 veranderen. Voor bijna 35% van de geneesmiddelengebruikers zal naar verwachting functionele bekostiging gaan gelden. Deze groep patiënten is verantwoordelijk voor bijna driekwart van alle verstrekte geneesmiddelen.

Nederland moet vechten voor farma-innovatie

Nederland heeft alles in zich om een rol van betekenis te spelen op het gebied van innovatie in de farmaceutische sector. Maar dan moet wel een klimaat geschapen worden waarin het voor bedrijven aantrekkelijk blijft om hier te investeren. En daaraan mankeert het nog wel eens, concludeerden de sprekers woensdag 3 juni tijdens Nefarma’s Glazen Zaal Debat.

Pure Red Cell Aplasia bij gebruik CellCept

Er zijn meldingen van Pure Red Cell Aplasia (PRCA) bij gebruik van CellCept (mycofenolaat mofetil) in combinatie met andere geneesmiddelen waaronder andere immunosuppressiva. Verlaging van de dosis of het staken van de behandeling met CellCept dient te worden overwogen bij patiënten die PRCA ontwikkelen. Wijzigingen mogen uitsluitend worden doorgevoerd onder strikt specialistisch toezicht.

Resultaten eerste fase-III studie: Avastin® in adjuvante setting coloncarcinoom

De resultaten van de eerste fase-III studie met bevacizumab bij de vroege behandeling van het coloncarcinoom, beter bekend als de NSABP C-08 studie, zijn bekend gemaakt tijdens de 45e ASCO meeting (the American Society of Clinical Oncology) in Orlando. De studie evalueerde het gebruik van bevacizumab plus chemotherapie (FOLFOX) voor de behandeling van het coloncarcinoom na chirurgie (adjuvante… Read More »

HPV-vaccinatie effectief bij vrouwen tot 45 jaar

Bij vrouwen die niet geïnfecteerd zijn met het humaan papillomavirus (HPV) is het quadrivalente HPV-vaccin zeer effectief (91 procent). Dit blijkt uit een studie onder vrouwen in de leeftijd van 24 tot 45 jaar, waarvan de resultaten deze week in de Lancet worden gepubliceerd.

Contracteren op kwaliteit belangrijk voor consument

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op verzoek van de KNGF onderzoek gedaan naar het contracteerbeleid van zorgverzekeraar Agis. Agis heeft een kwaliteitscontract opgesteld. Als een fysiotherapeut of apotheker aan de eisen uit dat contract voldoet krijgt hij een hogere vergoeding. Voorwaarde voor die vergoeding is dat hij een reclamezuil van Agis in zijn praktijk plaatst. Deze manier van… Read More »